Współpraca wtyczek BIMvision

BIMvision jest darmową platformą, która oprócz swoich standardowych funkcji – związanych z  podstawową funkcją przeglądarki oraz opcjami wymiarowania na podstawie geometrii modeli czy operowania płaszczyznami tnącymi – umożliwia instalowanie wtyczek rozszerzających jej możliwości.

Każda z wtyczek posiada funkcjonalności powiązane z jakimś konkretnym zakresem działania. Jedna służy łączeniu plików, inna wydzielaniu elementów z poszczególnych modeli, jeszcze inna usprawnia komunikację poprzez otwarty format wymiany danych .BCF. Kolejne pozwalają utworzyć zestawienie danych, sprawdzić potencjalne oddziaływanie inwestycji na środowisko czy też sprawdzić współczynnik prozdrowotności HHI (Healthy Housing Index).

Jak wiadomo, rozszerzenia do BIMvision są objęte dwoma różnymi sposobami licencjonowania. Mając dostęp do kilku z nich poprzez subskrypcję lub licencjonowanie wieczyste, można wykorzystywać ich różne funkcjonalności w ciągu jakiegoś procesu.

Rozszerz możliwości BIMvision!
Poznaj nasze wtyczki:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

IDS Checker

Wtyczka IDS Checker to narzędzie, które umożliwia szybką weryfikację pliku IFC w oparciu o zdefiniowane w pliku IDS specyfikacje.
Więcej

IFC Edit

Wtyczka IFC Edit umożliwia edycję i modyfikację informacji zawartych we właściwościach pliku IFC.
Więcej

Takeoff Reports

Wtyczka pozwala na utworzenie pliku obmiaru w oparciu o geometrię modelu oraz właściwości pliku IFC. Sporządzone obmiary można wyeksportować do…
Więcej

IFC Merge

Eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego pliku IFC
Więcej

glTF Exporter

Wtyczka glTF Exporter umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF.
Więcej

IFC Split

Wtyczka umożliwia wyodrębnianie części modelu do osobnego pliku IFC. Można wyeksportować do nowego pliku IFC wybrane (widoczne / aktywne) elementy…
Więcej

Module: Compare

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między…
Więcej

Clash Detection

Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu…
Więcej

BIMserver.center

Integracja BIMvision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami…
Więcej

Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowywanie raportów zestawieniowych, ich eksport do Excela wraz z podglądem projektu, znakowanie obiektów modelu kolorami i…
Więcej

Module: Multifile

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.
Więcej

Gallery

To rozszerzenie BIMvision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego…
Więcej

IFC Preview

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.
Więcej

STL Exporter

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).
Więcej

IFC Comments / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie…
Więcej

Objects Info

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową…
Więcej

MTS plugin

Wtyczka pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz tworzyć i edytować grupy,…
Więcej

Warto zwrócić uwagę, że ustawienia, jakie wprowadzamy oraz rezultaty naszych operacji, możemy bardzo często zapisywać jako pliki szablonów bądź pliki jakiegoś konkretnego formatu np. .BCF czy pliku Galerii .gallery. W ten sposób takie pliki można łatwo ponownie otworzyć, użyć przy okazji pracy na innym modelu czy przekazać je dalej innym współpracownikom. Część naszej pracy możemy też zapisywać przechowując dane w poszczególnych wtyczkach w formacie natywnym programu – pliku BIMvision file (.bvf).

Jednym z najbardziej klasycznych przykładów użycia kilku wtyczek w celu uzyskania jakiegoś zamierzenia jest połączenie modułu Multifile i IFC Merge. Ponieważ dla jednoczesnego łączenia większej ilości niż tylko dwóch modeli wymagany jest również moduł Multifile, w sklepie BIMvision zostały specjalnie utworzone „Bundle”, czyli pakiety zawierające kilka wtyczek o sumarycznej niższej cenie zakupu, dla wykorzystywania funkcjonalności wymienionych wtyczek właśnie w taki sposób.

Możemy wymienić też inne, mniej oczywiste przykłady interakcji (integracji działania) wtyczek. Wykorzystując kilka różnych wtyczek możemy np. utworzyć,  a następnie wydzielić zestawy montażowe z  modelu w celu łatwiejszego zarządzania poszczególnymi grupami i przetwarzaniem informacji związanych z elementami, które zawierają.

Innym przykładem współpracy funkcjonalności to np. użycie narzędzia filtrowania lub szukania – wtyczki Objects Info w połączeniu z możliwościami wtyczki External Documents. Możemy więc określić bardzo konkretnie jakąś grupę elementów wg ich właściwości, a następnie, jednocześnie je zaznaczając, przypisać im wskazany dokument. Narzędzie to będzie również praktyczne dla przypisania zewnętrznej referencji tylko jednemu charakterystycznemu obiektowi.  Tej samej wtyczki – wyszukującej elementy wg wartości ich definiujących danych – możemy użyć w celu szybkiego wybrania i wyizolowania czy pokolorowania grupy komponentów. Zdefiniowane ustawienia wyświetlania widoku można zapisać we wtyczce Gallery. Bardzo łatwo przywołamy zapisany obraz, zmieniając reprezentację modelu w oknie BIMvision wg zapisanych ustawień.

Dla wielu użytkowników znany jest z pewnością eksport wyników pracy wtyczki wykrywającej kolizje w projekcie (Clash Detection) do otwartego formatu wymiany danych .BCF, umożliwiający rozpoczęcie wymiany komentarzy współpracowników i zarządzanie bieżącymi tematami. 

To tylko kilka przykładów pokazujących współpracę wtyczek. Mając je aktywne w jednej przestrzeni BIMvision, wraz ze wzrostem naszego doświadczenia wykorzystania platformy, możemy sami szukać kolejnych korelacji i punktów wspólnych, które pozwolą nam zwiększyć skalę oddziaływania narzędzi poprzez ich współdziałanie. Z pewnością świadomość elastyczności takich narzędzi sprawi, że BIMvision stanie się dla Państwa jeszcze bardziej przyjaznym środowiskiem pracy, otwartym na nowe ścieżki w procesie Państwa pracy.