Model otrzymany od projektanta to kopalnia danych. Jak Wykonawca lub Inwestor może je wydobyć? Możliwości analizy danych modeli w narzędziu BIMvision są ogromne. Przede wszystkim należy zapytać, jakie są potrzeby Inwestora bądź Wykonawcy w tym zakresie. A są one ogromne i jednocześnie trudne do określenia. Od podstawowych potrzeb, takich jak obliczenie liczby określonego rodzaju wyposażenia, stolarki lub elementów o określonych danych technicznych. Osoby zarządzające projektem mają zróżnicowane potrzeby filtrowania danych, lecz dzięki aplikacji BIMvision mogą potrzebne informacje w łatwy sposób wyszukać przy użyciu wtyczek Objects Info i Advanced Reports. Przykłady korzystania z Objects Info ilustrują możliwości tego rozwiązania i jego przydatność dla Wykonawców i Inwestorów. Mogą oni sprawdzić zgodność danych elementów modeli ze specyfikacją, czy sporządzić listy zamówień.

Chcesz wykonać analizę danych modeli?

Sprawdź możliwości wtyczki Advanced Reports

 

Przykład 1. Analiza danych modelu na przykładzie wyliczania powierzchni stopnic

Jeden z Wykonawców, podczas seminarium zorganizowanego przez dostawcę znaczącego systemu CAD/BIM narzekał, że traci sporo czasu na wyznaczenie pola powierzchni stopnic w schodach. W BIMvision jest to szybkie i proste: w strukturze IFC na danej kondygnacji wybieramy „Stairs” (schody); dla wygody pracy w głównym menu wybieramy opcję „Objects”, a następnie Hide (Obiekty > Ukryj). W ten sposób ukrywamy pozostałe elementy, a w opcji menu głównego „Measurement” (Wymiarowanie) korzystamy z „Area: Same normal” (Powierzchnia: Ta sama normalna). Efekt w postaci powierzchni stopnic jest widoczny na rysunku poniżej.

Analiza danych modelu na przykładzie wyliczania powierzchni stopnic
Analiza danych modelu na przykładzie wyliczania powierzchni stopnic