Analiza danych modeli

Model otrzymany od projektanta to kopalnia danych. Jak Wykonawca lub Inwestor może je wydobyć? Możliwości analizy danych modeli w narzędziu BIMvision są ogromne. Przede wszystkim należy zapytać, jakie są potrzeby Inwestora bądź Wykonawcy w tym zakresie. A są one ogromne i jednocześnie trudne do określenia. Od podstawowych potrzeb, takich jak obliczenie liczby określonego rodzaju wyposażenia, stolarki lub elementów o określonych danych technicznych. Osoby zarządzające projektem mają zróżnicowane potrzeby filtrowania danych, lecz dzięki aplikacji BIMvision mogą potrzebne informacje w łatwy sposób wyszukać przy użyciu wtyczek Objects Info i Advanced Reports. Przykłady korzystania z Objects Info ilustrują możliwości tego rozwiązania i jego przydatność dla Wykonawców i Inwestorów. Mogą oni sprawdzić zgodność danych elementów modeli ze specyfikacją, czy sporządzić listy zamówień.

Chcesz wykonać analizę danych modeli?

Analiza danych modelu na przykładzie wyliczania powierzchni stopnic

Jeden z Wykonawców, podczas seminarium zorganizowanego przez dostawcę znaczącego systemu CAD/BIM narzekał, że traci sporo czasu na wyznaczenie pola powierzchni stopnic w schodach. W BIMvision jest to szybkie i proste: w strukturze IFC na danej kondygnacji wybieramy „Stairs” (schody); dla wygody pracy w głównym menu wybieramy opcję „Objects”, a następnie Hide (Obiekty > Ukryj). W ten sposób ukrywamy pozostałe elementy, a w opcji menu głównego „Measurement” (Wymiarowanie) korzystamy z „Area: Same normal” (Powierzchnia: Ta sama normalna). Efekt w postaci powierzchni stopnic jest widoczny na rysunku poniżej.

Analiza danych modelu na przykładzie wyliczania powierzchni stopnic
Analiza danych modelu na przykładzie wyliczania powierzchni stopnic