Wizualizacja modeli IFC w przeglądarce plików IFC – BIMvision

Darmowa przeglądarka plików IFC BIMvision umożliwia wizualizację modeli IFC 2×3 oraz 2×4 pochodzących z dowolnego programu do modelowania. Wizualizacja modeli IFC jest pierwszą możliwością oceny modeli otrzymanych od projektanta. Od czego zaczyna kosztorysant, jeśli pracuje na narzędziach 3D? Od oceny modelu, od sprawdzenia, czy struktura modelu jest prawidłowa. Do tego świetnie nadaje się przeglądarka BIMvision – służy do tego opcja „Rozsuń piętra” (Storey slide). Oto dwa przykłady: w pierwszym wszystkie elementy są prawidłowo przypisane do kondygnacji, w drugim nie.

Funkcja rozsuń piętra
Funkcja Rozsuń piętra

Innym przykładem kontroli modelu jest możliwość prezentacji modelu wraz z rzutami 2D.

Prezentacji modelu wraz z rzutami 2D
Prezentacja modelu wraz z rzutami 2D

Jak widzimy na zrzucie ekranu z programu BIMvision, prezentowany model ma strukturę taką, jaką wprowadził projektant – podział na kondygnacje, typy elementów i przypisanie ich do danej kondygnacji wyświetlają się prawidłowo.

Przetestuj możliwości aplikacji BIMvision za darmo!

Widok struktury modelu w formie tabeli dzięki przeglądarce BIMvision

Struktura modelu jest widoczna również w oknie „IFC Structure”. Wybranie w tabeli danej kondygnacji powoduje jej podświetlenie na modelu. Odznaczenie kondygnacji lub elementu w tabeli powoduje, że są one wyłączone z wizualizacji.

Struktura modelu
Struktura modelu

Zaawansowane możliwości wizualizacji

Wiemy, że wizualizacja na monitorze obrazów złożonych z pikseli ma charakter dyskretny. Także kształty zakrzywione są przybliżone przez polilinie. Liczba odcinków polilinii dla przybliżenia danego łuku wpływa na rezultat w postaci bardziej lub mniej wiernej wizualizacji łuków. Problem ten występuje także w przeglądarkach modeli BIM. W BIMvision użytkownik ma możliwość wpływania na jakość wizualizacji obiektów zakrzywionych. W menu głównym, w opcjach zaawansowanych, jest możliwość zmiany parametrów interpolujących takie obiekty i mających wpływ na jakość wizualizacji.

W wersji 2.23 BIMvision podwyższono standardową jakość tej interpolacji, ale użytkownik może ją zmienić. Poniżej pokazano porównanie tej standardowej interpolacji w obu wersjach BIMvision.

Rozszerz możliwości aplikacji BIMvision

Wizualizacja zaokrągleń profili w BIMvision

Kolejną zmianą wprowadzoną w wersji 2.23 BIMvision, która wpływa na jakość wizualizacji, jest uwzględnienie zaokrągleń profili (kątowniki, teowniki, dwuteowniki, itd.…). Na rysunku widać różnicę między wersją 2.22, a 2.23.

Profile walcowane
Profile walcowane

Na kolejnym rysunku pokazano fragment modelu, który zawiera dużą liczbę zaokrąglonych elementów. Zmiana parametrów interpolacji krzywych może mieć konsekwencje związane z czasem przetwarzania obrazu, jak i wpływać na niektóre wyniki (np. wartości przedmiarów mogą się różnić o ułamki procenta. W wersji 2.23  BIMvision obliczenia takie są dokładniejsze.

Fragment modelu złożonego z wielu (kilkuset) zaokrąglonych elementów
Fragment modelu złożonego z wielu (kilkuset) zaokrąglonych elementów