Wersja edukacyjna

Ponieważ technologia szybko zmienia świat wokół nas, wielu ludzi obawia się, że zastąpi ona ludzką inteligencję. Niektórzy nauczyciele / wykładowcy martwią się, że w najbliższej przyszłości nie będzie już studentów, których będą mogli uczyć, ponieważ technologia przejmie wiele zadań i umiejętności, jakie przekazywano uczniom od dziesięcioleci. Uspokajamy, edukacja nigdy nie zniknie. Po prostu przyjmie różne, często inne niż dotychczas formy. Zmieniają się nasze role, otaczające nas technologie i narzędzia, z którymi pracujemy… ale niezmiennie wiedza i umiejętności jakie posiadamy są kluczem do sukcesu, tak na etapie nauki jak i na polu zawodowym.

Rozumiemy to doskonale, dlatego też postanowiliśmy wspierać studentów, nauczycieli, wykładowców, placówki edukacyjne oraz instytucje akademickie udostępniając im nasze oprogramowanie na preferencyjnych warunkach.

Licencje edukacyjne BIMvision zostały przygotowane z myślą o uczniach, studentach, wykładowcach, jednostkach naukowych.

Licencje udostępniane są:
 • szkołom średnim i zawodowym na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych,
 • uniwersytetom i politechnikom z oficjalnej listy Ministerstwa Edukacji na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych,
 • wykładowcom i pracownikom uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • studentom, przez których wykorzystywane są do uzyskania zaliczeń oraz podczas przygotowywania prac dyplomowych,

Wersja edukacyjna (Open EDU) jest w pełni funkcjonalną wersją programu BIMvision, przeznaczoną dla uczniów, studentów i placówek edukacyjnych. W skład licencji wchodzi pakiet wszystkich wtyczek wyprodukowanych przez Datacomp. Wykaz wtyczek znajdziesz TUTAJ

Zamów wersję edukacyjną lub skontaktuj się z naszym konsultantem!

Klucze licencyjne aktywujące wersje
edukacyjne BIMvision wydawane są na okres:

 • 365 dni – dla placówek edukacyjnych,
 • na okres zadeklarowany w formularzu, lecz nie dłuższy niż 3m-ce – dla studentów.

Koszt licencji Wersji edukacyjnej
Oprogramowania BIMvision:

 • 15,00 zł / licencję – dla placówek edukacyjnych / instytucji akademickich. Przedłużenie licencji na każdy kolejny rok jest darmowe.
 • 0,00 zł / licencję – dla studentów.
Jak uzyskać Wersję edukacyjną Oprogramowania dla placówki edukacyjnej / instytucji akademickiej / studenta?
 1. Warunkiem przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji jest wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego przez Datacomp IT Sp. z o.o. na stronie https://bimvision.eu/ lub wysłanie maila na adres contact@bimvision.eu oraz podanie przez Klienta swojego adresu email umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Do formularza Zamówienia konieczne jest dołączenie:
 • dla placówek edukacyjnych / instytucji akademickiej – „Oświadczenia o wykorzystaniu programu / licencji wyłącznie do celów edukacyjnych”
 • dla studentów – dokumentu potwierdzającego status studenta, akceptowane są np.: legitymacje szkolne/studenckie (skan dwóch stron), zaświadczenia ze szkoły/uczelni. Ważne jest aby dokument był aktualny (podbite pieczątki) oraz dane osoby pokrywały się z wprowadzonymi danymi personalnymi.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Jeżeli podane Sprzedawcy przez Klienta dane będą niepełne lub budzące wątpliwości co do ich poprawności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu wersji edukacyjnych a także Regulaminu świadczenia usług w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
 4. Do realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata, która dokonywana jest na podstawie faktury VAT wysyłanej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Po zaksięgowaniu płatności przez Datacomp, do konta utworzonego przez Użytkownika na stronie store-datacomp.eu przypisywana jest licencja Open EDU.

Dokumenty do pobrania: