Wykrywanie kolizji w modelu IFC z wykorzystaniem BIMvision

Wtyczka Clash Detection umożliwia wykrywanie kolizji w modelu IFC (w modelach architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i złożonych).

Clash Detection to przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w tym przypadku należy skorzystać dodatkowo z wtyczki Multifile Module).

Chcesz wykonać analizę kolizji geometrycznych?

Dzięki wykorzystaniu wtyczki Clash Detection w łatwy sposób można wykrywać kolizje w modelu IFC.

Wtyczka Clash Detection umożliwia:

  • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami jednego modelu;
  • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami kilku modeli (dla więcej niż dwóch modeli – użyj modułu Multifile);
  • wstępną selekcję sprawdzanych elementów. Możesz wybrać elementy, dla których chcesz zidentyfikować kolizje (wszystkie, aktywne, wybrane, niestandardowe wybrane, lista obiektów);
  • ograniczenie zakresu wyszukiwania, poprzez definiowanie Epsilon **;
  • skupienie się na zderzeniach o największym znaczeniu dla projektu, dzięki opcji min. objętość;
  • dokładną wizualizację miejsca kolizji – precyzyjnie pokazuje miejsce przecięcia się elementów
  • eksport raportów / list wykrytych kolizji do: Excel ’a, BCF’a (za pomocą IFC Comment Plugin), wtyczki Gallery

Pakiet umożliwia wczytanie wielu modeli, ich integrację w jeden widok i kontrolę kolizji