Synchronizacja współrzędnych IFC modeli w przeglądarce BIMvision

W BIMvision można odczytać współrzędne punktów węzłowych, takich jak naroża elementów, nadać im nowe wartości oraz przesunąć model o zadane wartości. Bardzo często zdarza się, że modele składowe nie są wykonane w jednym układzie współrzędnych, lecz – zwykle wskutek błędu projektanta – z pewnym przesunięciem. Przed wykonaniem połączenia należy te układy zsynchronizować (dokonać synchronizacji współrzędnych IFC modeli).

Przetestuj możliwości aplikacji BIMvision za darmo!

Jak dokonać synchronizacji współrzędnych IFC w BIMvision?

Synchronizacji modeli IFC można dokonać w darmowej przeglądarce modeli IFC BIMvision – ilustruje to poniższy przykład. Model niewielkiego domku został opracowany w taki sposób, że jego dwie części zostały wykonane oddzielnie. Po wczytaniu obu części okazało się, że modele są względem siebie przesunięte wzdłuż osi x.

Synchronizacja współrzędnych IFC modeli w przeglądarce BIMvision przykład 1
Synchronizacja współrzędnych IFC modeli w przeglądarce BIMvision; przykład 1

Opcja Measurement (Wymiarowanie) umożliwia obliczenie wartości tego przesunięcia przy pomocy funkcji „Length: point-plane” (Długość: punkt-płaszczyzna), która w tym przykładzie jest równa 0,47 m.

Synchronizacja współrzędnych IFC modeli w przeglądarce BIMvision przykład 2

Model mniejszej części można dosunąć do większej korzystając z funkcji „Coordinates – Offset” (Współrzędne – przesunięcie): wskazujemy punkt w modelu, który przesuwamy i wpisujemy wartość przesunięcia -0,47. Rezultat w postaci prawidłowo „sklejonych” części możemy zapisać jak jeden nowy model, zapisując ten model w jednym pliku w wewnętrznym formacie .bvf .

Synchronizacja współrzędnych IFC modeli w przeglądarce BIMvision przykład 4

Opcje odczytu współrzędnych, przesunięcia i zmiany układu współrzędnych są dostępne w bezpłatnej wersji podstawowej.

Synchronizacja może dotyczyć także modeli branżowych przed ich scaleniem w model sfederowany.

Rozszerz możliwości aplikacji BIMvision