Produkty i funkcje

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Wizualizacja modeli IFC w przeglądarce plików IFC – BIMvision

Darmowa przeglądarka plików IFC BIMvision umożliwia wizualizację modeli IFC 2×3 oraz 2×4 pochodzących z dowolnego programu do modelowania. Wizualizacja modeli IFC jest pierwszą możliwością oceny modeli otrzymanych od projektanta. Od czego zaczyna kosztorysant, jeśli pracuje na narzędziach 3D? Od oceny modelu, od sprawdzenia, czy struktura modelu jest prawidłowa. Do tego…
Więcej

Integracja wielu modeli IFC w aplikacji BIMvision

Co to jest integracja modeli IFC? Modele są tworzone przez kilku projektantów, zarówno w ramach jednej branży jak i wielu branż. Bywa, że architekci czy konstruktorzy dzielą cały obiekt na mniejsze części dla szybszej pracy. Projektanci instalacji opracowują modele różnych instalacji, często posługując się różnymi systemami. Dla wykonania koordynacji należy…
Więcej

Synchronizacja współrzędnych IFC modeli w przeglądarce BIMvision

W BIMvision można odczytać współrzędne punktów węzłowych, takich jak naroża elementów, nadać im nowe wartości oraz przesunąć model o zadane wartości. Bardzo często zdarza się, że modele składowe nie są wykonane w jednym układzie współrzędnych, lecz – zwykle wskutek błędu projektanta – z pewnym przesunięciem. Przed wykonaniem połączenia należy te…
Więcej

Wykonywanie przedmiarów 3D w przeglądarce BIMvision

Bezpłatna przeglądarka BIMvision oferuje możliwość wykonania przedmiaru 3D, czyli obliczania objętości/ciężaru, pola powierzchni, długości w modelu i zliczanie okien, drzwi etc. – jak widać w menu. Chcesz wykonać przedmiar 3D? Sprawdź możliwości wtyczki Advanced Reports Opcje wymiarowania są bardzo użyteczne do wyznaczenia przedmiaru elementów. Jest wiele możliwości praktycznych zastosowań tej…
Więcej

Wykrywanie kolizji w modelu IFC z wykorzystaniem BIMvision

Wtyczka Clash Detection umożliwia wykrywanie kolizji w modelu IFC (w modelach architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i złożonych). Clash Detection to przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w tym przypadku należy skorzystać…
Więcej

Analiza zmian – porównywanie rewizji w BIMvision

Na platformie BIMvision dostępne jest narzędzie do porównania rewizji. Jak to działa? Wybieramy dwie spośród wielu rewizji i chcemy je porównać, czyli sprawdzić, jakie są różnice pomiędzy nimi. Dopóki różnic jest niewiele, a model jest prosty, można je znaleźć samodzielnie. W realnych przypadkach jest to niezmiernie pracochłonne. Analiza zmian –…
Więcej

Analiza danych modeli

Model otrzymany od projektanta to kopalnia danych. Jak Wykonawca lub Inwestor może je wydobyć? Możliwości analizy danych modeli w narzędziu BIMvision są ogromne. Przede wszystkim należy zapytać, jakie są potrzeby Inwestora bądź Wykonawcy w tym zakresie. A są one ogromne i jednocześnie trudne do określenia. Od podstawowych potrzeb, takich jak…
Więcej

Prefabrykacja z wykorzystaniem wtyczki do BIMvision

Dla potrzeb konstrukcji prefabrykowanych opracowana została dedykowana aplikacja PreFab Plugin dla BIMVision. Jest to narzędzie do zarządzania przepływem danych IFC dla budowli prefabrykowanych (konstrukcje stalowe, prefabrykowane konstrukcje betonowe), ale może być również dostosowane do innych branż, takich jak budowa fasad itp. Budownictwo prefabrykowane jest branżą, w której realizowane są „dostawy…
Więcej

Zarządzanie inwestycją na platformie CDE

BIM Files Connect to aplikacja do zarządzania inwestycją budowlaną na platformie CDE (Common Data Environment). Zarządzanie inwestycją na platformie CDE Sprawdź możliwości BIM Files Connect Jej podstawą jest znany system M-Files do zarządzania obiegiem dokumentacji klasy EDM (Electronic Document Management). Jest on wyposażony w szeroki zakres funkcji, dotyczących dokumentów występujących…
Więcej