O programie BIMvision

BIMvision to darmowa przeglądarka modeli IFC. Pozwala ona na oglądanie wirtualnych modeli budynków, które zostały stworzone w takich narzędziach CAD jak: Revit, Archicad, BricsCAD BIM, Advance, DDS-CAD, Tekla, Nemetschek VectorWorks, Bentley, Allplan i inne, bez konieczności posiadania licencji na te programy lub posiadania osobnych przeglądarek pochodzących od każdego z producentów oprogramowania. BIMvision pozwala na wizualizacje modeli BIM stworzonych w formacie 2×3 i 4.0. Posiada wiele wbudowanych funkcji i jako pierwsza dostarcza interfejs do tworzenia wtyczek.

To niezwykle proste w obsłudze narzędzie pozwoli Ci oszczędzić czas, pieniądze i energię zainwestowaną w realizację zadania. BIMvision umożliwia uczestnikom projektu identyfikację problemów i ich rozwiązanie jeszcze w fazie projektowej. Sprawniejszy  niż kiedykolwiek obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz optymalizacja czasu pracy to jedne z największych zalet pracy z tym narzędziem.

JAK TO DZIAŁA?

Przeglądarka daje wiele możliwości sprawdzenia poprawności modelu m.in dzięki wykorzystaniu takich opcji jak „Rozsuń piętra” czy „Filtruj” (Wtyczka). W ten sposób sprawdzisz np. czy elementy posiadają właściwie zdefiniowane parametry lub fazy realizacji (np. piętra).

KORZYŚCI:
– optymalizacja czasu i nakładów
– minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów na etapie realizacji
– poprawa jakości oferowanych usług

Rozbudowane opcje wymiarowania dają możliwość szybkiego skontrolowania ilości dla jednego lub kilku elementów, w dowolnie zadeklarowanej jednostce. Dwa kliknięcia dzielą Cię od poznania np.  powierzchni ściany szczelinowej, objętości betonu dla płyty fundamentowej czy tonażu elementów konstrukcji stalowej. Dodatkowo jeśli chcesz szybko i sprawnie opracować raport ilości i/lub zestawienie materiałów skorzystaj z możliwości jakie daje wtyczka Advanced Reports.

KORZYŚCI:
– oszczędność czasu
– pełna kontrola nad danymi
– usprawnienie komunikacji między uczestnikami procesu

Pełna swoboda prezentacji modelu: przekroje, rzuty, widoki dowolnych płaszczyzn, prezentacja w zależności od preferencji użytkownika w widoku pełnym, półprzeźroczystym…

KORZYŚCI:
– prezentuj klientowi swoje najmocniejsze strony
– analizuj, komunikuj i zbieraj opinie w niezwykle przystępny sposób

Zmiana jest nieodłącznym elementem zarządzania projektem. Rozumiemy to i dlatego wyposażyliśmy BIMvision w opcję pozwalającą monitorować i zarządzać zmianami. Funkcja „Zmiana” identyfikuje zmiany w kolejnych wersjach modelu, jednocześnie klasyfikując je automatycznie na grupy zależne od typu zmiany.

KORZYŚCI:
– zwiększona kontrola nad projektem
– redukcja czasu poświęconego na analizę zmian
– minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów na etapie realizacji

Opcja pozwala na łatwe poruszanie się w modelu z perspektywy pierwszej osoby (np. swobodny spacer po budynku). Obrót kamery odbywa się wokół obserwatora, a dokładniej jego oka.  Tryb ten jest przydatny do poruszania się w obrębie modeli infrastrukturalnych lub nawigacji wewnątrz budynków, szczególnie w trybie dotykowym.

Format ten umożliwia zapisanie wszystkich otworzonych plików IFC do jednego pliku (wraz z danymi dot. wtyczek). Możemy np.: otworzyć kilka plików dot. różnych branż dla jednego obiektu (przy pomocy modułu Multifile), nanieść komentarze i zapisać wszystko jako jeden plik z rozszerzeniem BVF. Otwierając go ponownie znajdziemy wszystko w jednym miejscu, zarówno wszystkie pliki IFC jak i naniesione uprzednio komentarze.

Teraz możesz dodać płaszczyznę cięcia wybranej powierzchni (domyślnie) lub na wybranej krawędzi lub na osi globalnej. Co więcej zyskujesz możliwość przesuwania płaszczyzny cięcia bezpośrednio na widoku modelu zwykłym ruchem myszą ( klawisza Shift + lewy przycisk myszy) lub korzystając (jak dawniej) z opcji Shift + scroll myszy.

BIMvision zyskał nowy wymiar. Od dziś mamy możliwość pracy w oparciu o pliki zapisane w formacie IFC 4.

Informujemy jednak, że ten zakres funkcjonalności oprogramowania jest wciąż w fazie testów stąd nasza prośba do użytkowników o przesyłanie plików, przy obsłudze których wystąpił jakikolwiek błąd.

Rozszerz możliwości BIMvision!
Poznaj nasze wtyczki:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

IFC Edit

Wtyczka IFC Edit umożliwia edycję i modyfikację informacji zawartych we właściwościach pliku IFC.
Więcej

Takeoff Reports

Wtyczka pozwala na utworzenie pliku obmiaru w oparciu o geometrię modelu oraz właściwości pliku IFC. Sporządzone obmiary można wyeksportować do…
Więcej

IFC Merge

Eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego pliku IFC
Więcej

glTF Exporter

Wtyczka glTF Exporter umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF.
Więcej

IFC Split

Wtyczka umożliwia wyodrębnianie części modelu do osobnego pliku IFC. Można wyeksportować do nowego pliku IFC wybrane (widoczne / aktywne) elementy…
Więcej

Module: Compare

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między…
Więcej

Clash Detection

Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu…
Więcej

BIMserver.center

Integracja BIMvision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami…
Więcej

Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowywanie raportów zestawieniowych, ich eksport do Excela wraz z podglądem projektu, znakowanie obiektów modelu kolorami i…
Więcej

Module: Multifile

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.
Więcej

Gallery

To rozszerzenie BIMvision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego…
Więcej

IFC Preview

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.
Więcej

STL Exporter

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).
Więcej

IFC Comments / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie…
Więcej

Objects Info

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową…
Więcej

MTS plugin

Wtyczka pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz tworzyć i edytować grupy,…
Więcej

Co zyskujesz dzięki BIMvision?

PROSTE W OBSŁUDZE, INTUICYJNE I ŁATWE DO POBRANIA NARZĘDZIE

BIMvision jest bezpłatny i bardzo prosty w obsłudze. To bardzo intuicyjne narzędzie pomoże Ci zaprezentować swoje projekty wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

Przedstaw koncepcję klientowi, zanim realizacja inwestycji dojdzie do skutku. Wszelkie zmiany na tym etapie kosztują mniej. Zapobiegaj zmianom na późniejszych etapach inwestycji.
Pozwoli Ci to uniknąć niepotrzebnego stresu, a klientowi nieuzasadnionych wydatków.

OPTYMALIZACJA CZASU

Sprawdź poprawność projektu zanim przekażesz go dalej do Generalnego Wykonawcy lub Inwestora. W ten sposób nie tylko zminimalizujesz ryzyko wykrycia błędów na etapie realizacji inwestycji a tym samym unikniesz konieczności nieprzewidzianych rewizji i poprawek projektu oraz zwolnienia tempa prac czy nawet konieczności wstrzymania robót.

POPRAWA KOMUNIKACJI

Bądź pewny, że wszystkie informacje dotrą do innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym. Umieść swój komentarz i czekaj na odpowiedź. Szybko, sprawnie i bez konieczności tworzenia dodatkowych , nikomu nie potrzebnych dokumentów. Teraz Twój rozmówca widzi nie tylko jaki jest problem, ale i dokładne miejsce gdzie on wystąpił.