Module: Multifile

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.

Wtyczka umożliwia nam:

  • wczytanie i prezentację modeli IFC dotyczących kilku branż dla jednego projektu
  • scalanie elementów po Global ID, piętrze, nazwie
  • wyłączanie (odładowywanie) modeli

Zamów już teraz Module: Multifile

Korzystając z opcji zapisu do formatu *.BVF mamy też możliwość zapisania wszystkich otworzonych plików IFC do jednego pliku. Otwierając go ponownie znajdziemy wszystko w jednym miejscu, zarówno wszystkie pliki IFC jak i naniesione uprzednio komentarze.

Poznaj nasze pozostałe wtyczki

Multifile module – Release notes

  • 1.0
    • ability to unload projects
    • you can now merge storeys also by name and elevation