Kategoria Opis wtyczek

IFC Edit

Wtyczka IFC Edit umożliwia edycję i modyfikację informacji zawartych we właściwościach pliku IFC.
bim vision plugin takeoff reports measurement

Takeoff Reports

Wtyczka pozwala na utworzenie pliku obmiaru w oparciu o geometrię modelu oraz właściwości pliku IFC. Sporządzone obmiary można wyeksportować do pliku Excel, bądź zapisać je jako oddzielny zewnętrzny plik, do ponownego wykorzystania przez wtyczkę
bimvision plugin external documents

External Documents

To rozszerzenie BIMvision pozwala na przypisywanie dokumentów lub adresów URL do obiektów modelu.
bimvision plugin ifc merge

IFC Merge

Eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego pliku IFC
bimvision plugin cobie

COBie Exporter

Eksport raportów z plików IFC, IFCZIP i BVF do Excela w standardzie COBie
bimvision plugin GITF

glTF Exporter

Wtyczka glTF Exporter umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF.
bimvision plugin ifc split

IFC Split

Wtyczka umożliwia wyodrębnianie części modelu do osobnego pliku IFC. Można wyeksportować do nowego pliku IFC wybrane (widoczne / aktywne) elementy modelu IFC.
bimvision plugin comparision

Module: Compare

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między rewizjami obiektów.
bimvision plugin clash detection

Clash Detection

Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w przypadku więcej niż 2 modeli użyj Multifile Module).
bimvision plugin bim server

BIMserver.center

Integracja BIMvision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami jak IFC). Za pomocą wtyczki możesz: zalogować się bezpośrednio do serwera, wybrać bieżący projekt, otworzyć plik IFC i dodać go do projektu.
bimvision plugin advanced reports

Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowywanie raportów zestawieniowych, ich eksport do Excela wraz z podglądem projektu, znakowanie obiektów modelu kolorami i odtwarzanie animacji.
bimvision plugin multisile

Module: Multifile

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.
bimvision plugin gallery

Gallery

To rozszerzenie BIMvision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.
bimvision plugin ifc preview

IFC Preview

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.
bimvision plugin stl exporter

STL Exporter

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).
bimvision plugin ifc comments

IFC Comments / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v.2.1.
bimvision plugin object info

Objects Info

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę “Obiekty” na pasku poleceń.
bimvision plugin bim services

MTS plugin

Wtyczka pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz tworzyć i edytować grupy, przypisywać do nich elementy w BIMvision oraz definiować ich kolory.