Module: Compare

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między rewizjami obiektów.

Zamów teraz Module: Compare

Funkcjonalność Compare umożliwia dowolne nawigowanie pomiędzy zmianami (obracanie, przesuwanie, powiększanie, przesuwanie względem siebie wzdłuż osi x, y, z, a także obracanie jednego obiektu względem drugiego). W wygenerowanej tabeli zestawione zostają właściwości obiektów eksponujące ich różnice. Każde takie porównanie można zapisać do pliku Excela. Powstający arkusz kalkulacyjny jest identyczny z widokiem w okienku aplikacji.

Moduł Compare jest bardzo przydatnym narzędziem dla inwestorów, generalnych wykonawców, a także managerów projektu. Pozwalając łatwo wyodrębnić różnice pomiędzy elementami jednego projektu czy jego rewizjami, znacznie przyspiesza proces realizacji. Uzyskane w sposób automatyczny informacje ułatwiają komunikację między członkami zespołu projektowego, eliminują niedopatrzenia i błędy oraz umożliwiają analizę dokonywanych zmian w rewizjach projektu.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision