BIMvision

BIMvision to darmowa przeglądarka modeli IFC. Pozwala ona na oglądanie wirtualnych modeli budynków, które zostały stworzone w takich narzędziach CAD jak: Revit, Archicad, BricsCAD BIM, Advance, DDS-CAD, Tekla, Nemetschek VectorWorks, Bentley, Allplan, Strakon i inne, bez konieczności posiadania licencji na te programy lub posiadania osobnych przeglądarek pochodzących od każdego z producentów oprogramowania. BIMvision pozwala na wizualizacje modeli BIM stworzonych w formacie 2×3 i 4.0. Posiada wiele wbudowanych funkcji i jako pierwsza dostarcza interfejs do tworzenia wtyczek.

buildingSMART Polska 01

Datacomp IT Sp. z o.o. – producent platformy BIMvision – jest członkiem buildingSMART Polska. Wraz ze stowarzyszeniem nasza firma pracuje nad wdrażaniem standardów buildingSMART i openBIM w Polsce i na świecie.

Aktualności

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

TIPS & TRICKS. Jak zrobić prostą animację używając wtyczki Advanced Reports?

Date 5 września, 2023
W Advanced Reports możesz zwizualizować symulację etapowego powstawania obiektu lub też zaanimować inny proces oparty na wybranym, charakterystycznym parametrze. Animacja odtwarzana jest według grup wartości (wg grupowania) lub według pojedynczych elementów (wówczas należy dodatkowo zaznaczyć opcję „Elementy osobno”(ang. Per element)). Przykładowy model zawiera informację zdefiniowaną jako „Construction phase”, to właśnie…

Nowa wtyczka: IFC Edit

Date 16 sierpnia, 2023
Wtyczka IFC Edit to rozbudowane, niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia modyfikację informacji zawartych w plikach IFC. Pozwala na edytowanie właściwości i zestawów właściwości elementów oraz eksport zmienionych danych jako nowy plik IFC.  Główny interfejs wtyczki IFC Edit tworzą trzy przyciski: Edytuj, Eksport oraz Otwórz ostatni eksport.  Przycisk „Edytuj” otwiera rozwijalne…

Nowa wersja BIMvision 2.27.5 jest już dostępna do pobrania

Date 8 sierpnia, 2023
Wprowadziliśmy w niej szereg zmian, które znacznie przyspieszą czytanie dużych modeli i umożliwią pobieranie właściwości obiektów z różnych poziomów zagnieżdżenia w strukturze właściwości. Poprawiliśmy również diagnostykę błędów odczytu plików.  Oto najważniejsze modyfikacje: Optymalizacja obliczania krawędzi dla dużych modeli Implementacja pobierania właściwości obiektu znajdujących się na dowolnym poziomie zagnieżdżenia w strukturze…

BIMvision 2.27.4 wprowadza istotne ulepszenia w funkcjach SDK i odczycie plików IFC

Date 23 czerwca, 2023
BIMvision 2.27.4 wprowadza kilka istotnych aktualizacji: Zmiany wewnętrzne w funkcjach SDK: Wersja ta zawiera modyfikacje w pakiecie rozwoju oprogramowania (SDK) w ramach BIMvision. Wprowadzone zmiany dotyczą kompilacji i działania niektórych wtyczek. Zaktualizowane SDK poprawia ogólną funkcjonalność i wydajność tych wtyczek, co pozwala na bardziej płynne ich użytkowanie. Ułatwienia w wymaganiach…

BIMvision w wizualizacji diagnoz budowlanych na Uniwersytecie w Aachen

Date 28 kwietnia, 2023
W trakcie eksploatacji budynku kluczowe znaczenie ma rejestracja stanu faktycznego obiektu oraz dokumentacja planowanych i wykonanych prac. Dane diagnostyczne budynku można rejestrować w BIM dzięki otwartemu standardowi. Tworzy to coś w rodzaju cyfrowej książki budowlanej, która łączy wszystkie istotne dane w pliku IFC i umożliwia ich wyraźną wizualizację. W ten…

Pobierz nową wersję BIMvision 2.27.1!

Date 7 kwietnia, 2023
Wprowadziliśmy w niej zmiany w rysowaniu geometrii elementów, poszerzyliśmy funkcjonalności API i usunęliśmy zgłoszone błędy. Oto najważniejsze modyfikacje: Dodano przycisk „Użyj dokładniejszej precyzji wycinania” Wdrożono wsparcie dla zapisu dużych plików do BVF i ich odczytu Dodano nowe encje do wersji 4×3 Zaimplementowano nową funkcję API – rozpakowywanie pliku *ifc projektu…

Pobierz BIMvision

Przeglądarka jest darmowa do użytku prywatnego i komercyjnego.

Partnerzy BIMvision

Dla kogo?

Inwestorzy
Projektanci
Wykonawcy
Inspektorzy nadzoru
Producenci
Kosztorysanci
Slide

BIMvision changed our workflow and helped us to improve the quality of our projects. We engineer timber building and now we can easily share the .ifc model with the other designers who can see the properties (dimensions, weight, ID, material, etc…) of every element with just one click without the need to call us.  We can say that BIMvision has allowed us to drastically reduce the design check time and to make the other designers feel more confident. BIMvision is also very useful on site during the erecting stage.

Eng. Franco Piva | Director Ergodomus Timber Engineering

Slide

BIMvision has surpassed our expectations of seeing our data. Our BIMvision plugin has given us the ability to represent our data in 3D allowing our clients to see their data. All project members can now participate in BIM without the need for costly proprietary software. BIMvision is the most versatile and powerful IFC viewer we have ever used.

BIM service Pty (Ltd)

Slide

On the choice of Datacomp’s BIMvision as a rebranded viewer, we investigated many IFC model viewers before settling on BIMvision and in the end it was an easy decision. They have the best and easiest viewer we have tested, their responsiveness and support is best in class and the API they provided – along with documentation – was second to none. Bottom line, they made it easy for us and we believe we are delivering the best product possible for our customers.

Chris Moor, COO of FabSuite

previous arrow
next arrow