BIMvision umożliwia tworzenie komercyjnych wtyczek, które pozwalają na rozszerzanie funkcjonalności i integrację z innymi aplikacjami.

Cechy SDK:

 • proste API dla języka C z wieloma przykładami w C++
 • API dla C# .NET
 • wybrane dostępne funkcje API:
  • dostęp do struktury modelu, jego elementów i właściwości,
  • zmiana koloru, stopnia przeźroczystości, widoczności elementów,
  • wybór elementów,
  • zmiana widoku,
  • reagowanie na zdarzenia w programie (otwieranie pliku, zmiana zaznaczenia, klikanie elementów itp…),
  • dostęp do obmiarów obiektów,
  • rysowanie etykiet tekstowych,
  • dodawanie elementów interfejsu użytkownika i współparca z oknami wtyczek,
 • wsparcie dla automatycznych tłumaczeń i aktualizacji wtyczek;