Integracja wielu modeli IFC w aplikacji BIMvision

Co to jest integracja modeli IFC? Modele są tworzone przez kilku projektantów, zarówno w ramach jednej branży jak i wielu branż. Bywa, że architekci czy konstruktorzy dzielą cały obiekt na mniejsze części dla szybszej pracy. Projektanci instalacji opracowują modele różnych instalacji, często posługując się różnymi systemami. Dla wykonania koordynacji należy dokonać scalenia tych modeli składowych, jak to pokazano na rysunku.

Przetestuj możliwości aplikacji BIMvision za darmo!

Jak wykonać integrację modeli IFC w BIMvision?

W tym celu należy posługiwać się jednym formatem danych, jest to format IFC. Platforma BIMvision umożliwia wykonanie integracji modeli IFC (połączenia) wielu modeli zarówno jednej, jak i wielu różnych branż, niezależnie od tego, w jakim systemie powstały. Służy do tego moduł BIMvision – Multifile. Model taki nosi nazwę sfederowanego bądź zintegrowanego. Zabieg ten może dotyczyć tylko wizualizacji, bez fizycznego scalenia modeli, może też dotyczyć trwałego scalenia w nowy plik IFC. Do wykonania trwałego scalenia plików należy wykorzystać wtyczkę BIMvision – IFC Merge.

Chcesz wykonać scalenie plików?

Przykład integracji wielu modeli IFC w aplikacji BIMvision