IFC Merge

Wtyczka IFC Merge umożliwia eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego wspólnego pliku IFC (scalanie plików). Wtyczka może działać, jeśli załadujemy co najmniej 2 pliki IFC. Możliwy jest eksport elementów aktywnych, widocznych lub wybranych z kilku plików do nowego wspólnego pliku.

 1. Eksportuj aktywne
  Po aktywowaniu obiektów, które chcesz scalić w drzewku struktury IFC, naciśnij Eksportuj aktywne.
 2. Eksportuj widoczne
  Scalone zostaną wszystkie obiekty załadowanych plików widoczne w oknie aplikacji
 3. Eksportuj wybrane
  Wybrane elementy załadowanych plików można wyeksportować jako nowy wspólny plik IFC.

W wersji 1.2.9 dodano opcje działania w przypadku łączenia plików o jednakowych GUIDach (przycisk Opcje łączenia). Pojawia się możliwość wygenerowania nowego GUIDu, a także pominięcia w wyeksportowanym pliku elementów o zduplikowanym GUIDzie.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

UWAGA!

W obecnej wersji wtyczki można łączyć tylko te projekty, które mają te same jednostki (odległość, powierzchnia, masa i objętość).

Aktualna wersja wspiera łączenie przesuniętych modeli.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

IFC Merge – Release notes

 • 1.6
  • Implemented generation of new GUID numbers for files with duplicate GUID numbers to enable merging of a problematic file with another
 • 1.5
  • Fixed an issue where IfcSite objects were deleted when merging certain models
  • Fixed bugs in displaying the geometry of merged files with double-located objects
 • 1.4
  • Merging files with different units in special cases only (the units in the merged file will not be unified)
  • Ignoring enumeration errors when merging files
  • Removal of bugs preventing the merging of certain files
 • 1.3
  • Saving coordinates’ values of a shifted file when exporting to IFC format
  • Bug fixes that caused some items to be skipped when merging
 • 1.2.9
  • Bug fixes that caused some items to be skipped when merging.
  • Adding window with options – the ability to choose between generating new GUIDs when duplicates are detected or skipping duplicates.
 • 1.2.8
  • Bug fixes which caused saving multiple project entities to the output file.
 • 1.2.7
  • Adding memory overflow information when using large files.
  • Adding the ability to move projects.
  • Addition of the option of loading integers as real numbers and vice versa.
 • 1.2.6
  • Fixed a bug causing incorrect display of the characters in Chinese.
 • 1.2.5
  • Fixed a bug causing BIMvision to close when joining large files.
 • 1.2.4
  • The notification about duplicate GUIDs has been removed. Now, when a duplicate ID is detected, a new GUID will be generated.
  • Adding log file
 • 1.2.3
  • Improved progress bar updates.
  • IFC4 reading error has been fixed.