IFC Merge

Wtyczka IFC Merge umożliwia eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego wspólnego pliku IFC (scalanie plików). Wtyczka może działać, jeśli załadujemy co najmniej 2 pliki IFC. Możliwy jest eksport elementów aktywnych, widocznych lub wybranych z kilku plików do nowego wspólnego pliku.

  1. Eksportuj aktywne
    Po aktywowaniu obiektów, które chcesz scalić w drzewku struktury IFC, naciśnij Eksportuj aktywne.
  2. Eksportuj widoczne
    Scalone zostaną wszystkie obiekty załadowanych plików widoczne w oknie aplikacji
  3. Eksportuj wybrane
    Wybrane elementy załadowanych plików można wyeksportować jako nowy wspólny plik IFC.

W wersji 1.2.9 dodano opcje działania w przypadku łączenia plików o jednakowych GUIDach (przycisk Opcje łączenia). Pojawia się możliwość wygenerowania nowego GUIDu, a także pominięcia w wyeksportowanym pliku elementów o zduplikowanym GUIDzie.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

UWAGA!

W obecnej wersji wtyczki można łączyć tylko te projekty, które mają te same jednostki (odległość, powierzchnia, masa i objętość).

Aktualna wersja wspiera łączenie przesuniętych modeli.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision