External Documents

Wtyczka External Documents służy do przypisywania plików lub linków do obiektów na modelu. Dzięki takiemu powiązaniu uzyskujemy szybki dostęp do wybranych adresów URL oraz dokumentów związanych z obiektami, jak np. producent/dostawca, specyfikacje materiałowe czy harmonogramy przeglądów.

Dokumenty  / linki można przypisywać do Wszystkich obiektów modelu, tylko Aktywnych (wybór z drzewka właściwości) lub tylko Wybranych (zaznaczenie na geometrii modelu).

Przypisane dokumenty można usuwać (UWAGA! Jest to proces nieodwracalny!), a także edytować, a więc zmieniać zarówno nazwę, jak i podpięte linki.

Plik wraz z przypisanymi do obiektów modelu dokumentami / adresami URL należy zapisać do *.BVF. Po otwarciu takiego pliku mamy model wraz z wszystkimi przypisanymi do niego elementami.

Zamów już teraz wtyczkę External Documents