Wykonywanie przedmiarów 3D w przeglądarce BIMvision

Bezpłatna przeglądarka BIMvision oferuje możliwość wykonania przedmiaru 3D, czyli obliczania objętości/ciężaru, pola powierzchni, długości w modelu i zliczanie okien, drzwi etc. – jak widać w menu.

Opcje wymiarowania są bardzo użyteczne do wyznaczenia przedmiaru elementów. Jest wiele możliwości praktycznych zastosowań tej opcji; niektóre pokazano na poniższych przykładach. Proste możliwości przedmiarowania są dostępne w darmowej wersji BIMvision. Dla zastosowań profesjonalnych utworzone są specjalistyczne wtyczki. Pierwszą jest Advanced Reports (kolejne w przygotowaniu).

Wykonywanie przedmiarów 3D w przeglądarce BIMvision
Wykonywanie przedmiarów 3D w przeglądarce BIMvision

Dzięki funkcjonalności wykonania przedmiaru w przeglądarce plików IFC BIMvision możliwe jest rozwiązanie praktycznych zadań, przykładowo:

Zadanie 1: Wyznaczenie objętości betonu w fundamentach
Zadanie 1: Wyznaczenie objętości betonu w fundamentach

Elementy można wybrać na wiele sposobów, np. przez „wyklikanie” bądź wskazanie ich w oknie „IFC Structure” (Struktura IFC). Po wybraniu klikamy opcje „Volume” (Objętość), a program zlicza nam objętość zaznaczonych elementów.

Zadanie 2: Wyznaczenie pola powierzchni wewnętrznych ścian do malowania
Zadanie 2: Wyznaczenie pola powierzchni wewnętrznych ścian do malowania

Tutaj wybór właściwych powierzchni ścian następuje poprzez ich wskazanie „Area: Same plane” + Multiple selection (Powierzchnia: płaszczyzna + Zaznaczanie wielokrotne)

Zadanie 3: Wyznaczenie powierzchni konstrukcji stalowej do konserwacji
Zadanie 3: Wyznaczenie powierzchni konstrukcji stalowej do konserwacji

W tym przypadku chodzi o powierzchnię całkowitą „Area: total area” (Powierzchnia: pow. całkowita)

Zadanie 4: Jak zwymiarować krawędź w przekroju w miejscu znajdowania się płaszczyzny cięcia

W zakładce ZAAWANSOWANE (ADVANCED) należy Dodać płaszczyznę cięcia (Add plane) , zaznaczyć Zaznacz widoczne (Select visible) i kliknąć  Przetnij obiekty (Split objects).

Następnie w zakładce Wymiarowanie (Measurement) należy rozwinąć Długość (Length), wybrać Punkt (Point) (odległość między dwoma punktami) i, w razie potrzeby, odznaczyć Przyciąganie do wierzchołków (Snap to vertex). Jeśli odczyt pomiaru nie jest widoczny bezpośrednio nad mierzonym odcinkiem, jego wartość można odczytać w polu zakładki Wymiarowanie.

Jak zwymiarować krawędź w przekroju w miejscu znajdowania się płaszczyzny cięcia 2

Rozszerz możliwości aplikacji BIMvision

Proces obliczania przedmiarów może być wykonany na podstawie geometrii, jak to pokazano na przykładach, ale w przypadku powierzchni czy długości proces ten musi być wspomagany ręcznie. Można go zautomatyzować, znacznie przyspieszyć i uczynić bardziej efektywnym dzięki danym przedmiarowym zawartym we właściwościach elementów. Służy do tego wtyczka Advanced Reports. Dzięki Advanced Reports można szybko i sprawnie opracować raport ilości i/lub zestawienie materiałów.