Opis wtyczek BIMvision


 

IFC Merge

Eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego pliku IFC

Więcej

COBie Exporter

Eksport raportów z plików IFC, IFCZIP i BVF do Excela w standardzie COBie

Więcej

glTF Exporter

Wtyczka glTF Exporter umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF.

Więcej

IFC SPLIT

Wtyczka umożliwia wyodrębnianie części modelu do osobnego pliku IFC. Można wyeksportować do nowego pliku IFC wybrane (widoczne / aktywne) elementy modelu IFC.

Więcej

MODUŁ COMPARE

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między rewizjami obiektów.

CLASH DETECTION

Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w przypadku więcej niż 2 modeli użyj Multifile Module).

OBJECTS INFO

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę "Obiekty" na pasku poleceń.

ADVANCED REPORTS

Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowywanie raportów zestawieniowych, ich eksport do Excela wraz z podglądem projektu, znakowanie obiektów modelu kolorami i odtwarzanie animacji.

IFC COMMENTS / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v.2.1.

MODULE MULTIFILE

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.

GALLERY

To rozszerzenie BIMvision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.

IFC PREVIEW

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.

STL EXPORTER

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).

BIMserver.center

Integracja BIMvision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami jak IFC). Za pomocą wtyczki możesz: zalogować się bezpośrednio do serwera, wybrać bieżący projekt, otworzyć plik IFC i dodać go do projektu.

MATERIAL TRACKING SYSTEM PLUGIN

To rozszerzenie BIMvision pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz wybierać, zmieniać widoczność i kolory dla poszczególnych grup. Możesz również edytować grupy i przypisywać do nich elementy w BIMvision.

Wtyczka ta powstała na życzenie jednego z naszych klientów w celu usprawnienia procesu zarządzania etapem projektowym i produkcyjnym dla realizacji konstrukcji stalowych

External Documents

Przypisywanie dokumentów / adresów URL do obiektów modelu


PAKIET IFC MULTI-TOOL

Zestaw ten zawiera trzy wtyczki tworzące funkcjonalne narzędzie do wielokierunkowej pracy na licznych plikach IFC jednocześnie.

PAKIET IFC TOOLS

Pakiet składa się z 2 uzupełniających się wtyczek, które razem stanowią doskonałe narzędzie do pracy z modelami IFC. Są to: IFC Split, IFC Merge.

PAKIET BASIC CLASH DETECTION

Jest to najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje sprawdzić kolizje tylko dla siebie (nie musi wymieniać się komentarzami z innymi uczestnikami projektu).

PAKIET ADVANCED CLASH DETECTION

Rozwiązanie to jest dla Was jeśli potrzebujecie sprawdzić kolizje i wymienić się komentarzami z innymi uczestnikami projektu.

PAKIET BIM EXPERT CLASH DETECTION

Rozwiązanie to jest dla Was jeśli jesteście np. Menedżerami BIM, Koordynatorami BIM lub koordynujecie prace członków Waszego zespołu.

Wtyczki Deweloperów


ExportX3D

Wtyczka eksportuje model do pliku X3D.

 

BIM Quantity Takeoff

BIM Quantity Takeoff pozwala na tworzenie raportów zestawieniowych w formacie Excela na podstawie właściwości zawartych w modelu IFC.

BIM Asset Management

BIM Asset Management pozwala na dodawanie danych w postaci atrybutów użytkownika (tekst, liczba, data) i plików (w dowolnym formacie) do określonych obiektów w modelu BIM i zarządzanie nimi.

PolyExt .OBJ Exporter

Konwerter plików IFC na OBJ.

 

OstendoDoc

Wtyczka łączy BIMvision z zewnętrznym plikiem .xls, w którym znajduje się lista dokumentów. Rozszerzenie usprawnia interfejs projektu oraz nawigację po dokumentacji za pomocą pliku 3D IFC.