Wtyczki i pakiety

 • Wtyczka IDS Checker to narzędzie, które umożliwia szybką weryfikację pliku IFC w oparciu o zdefiniowane w pliku IDS specyfikacje.

 • Wtyczka IFC Edit umożliwia edycję i modyfikację informacji zawartych we właściwościach pliku IFC.

 • bim vision plugin takeoff reports measurement

  Wtyczka pozwala na utworzenie pliku obmiaru w oparciu o geometrię modelu oraz właściwości pliku IFC. Sporządzone obmiary można wyeksportować do pliku Excel, bądź zapisać je jako oddzielny zewnętrzny plik, do ponownego wykorzystania przez wtyczkę

 • bimvision plugin external documents

  To rozszerzenie BIMvision pozwala na przypisywanie dokumentów lub adresów URL do obiektów modelu.

 • bimvision plugin ifc merge

  Eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego pliku IFC

 • bimvision plugin cobie

  Eksport raportów z plików IFC, IFCZIP i BVF do Excela w standardzie COBie

 • bimvision plugin GITF

  Wtyczka glTF Exporter umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF.

 • bimvision plugin ifc split

  Wtyczka umożliwia wyodrębnianie części modelu do osobnego pliku IFC. Można wyeksportować do nowego pliku IFC wybrane (widoczne / aktywne) elementy modelu IFC.

 • bimvision plugin comparision

  Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między rewizjami obiektów.

 • bimvision plugin clash detection

  Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w przypadku więcej niż 2 modeli użyj Multifile Module).

 • bimvision plugin bim server

  Integracja BIMvision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami jak IFC). Za pomocą wtyczki możesz: zalogować się bezpośrednio do serwera, wybrać bieżący projekt, otworzyć plik IFC i dodać go do projektu.

 • bimvision plugin advanced reports

  Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowywanie raportów zestawieniowych, ich eksport do Excela wraz z podglądem projektu, znakowanie obiektów modelu kolorami i odtwarzanie animacji.

 • bimvision plugin multisile

  To rozszerzenie BIMvision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.

 • bimvision plugin gallery

  To rozszerzenie BIMvision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.

 • bimvision plugin ifc preview

  Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.

 • bimvision plugin stl exporter

  Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).

 • bimvision plugin ifc comments

  Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v.2.1.

 • bimvision plugin object info

  To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę “Obiekty” na pasku poleceń.

 • bimvision plugin bim services

  Wtyczka pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz tworzyć i edytować grupy, przypisywać do nich elementy w BIMvision oraz definiować ich kolory.

 • ifc multi tool bundle

  Zestaw ten zawiera trzy wtyczki tworzące funkcjonalne narzędzie do wielokierunkowej pracy na licznych plikach IFC jednocześnie.

 • ifc tools bundle

  Pakiet składa się z 2 uzupełniających się wtyczek, które razem stanowią doskonałe narzędzie do pracy z modelami IFC. Są to: IFC Split, IFC Merge.

 • Basic Clash Detection Bundle

  Jest to najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje sprawdzić kolizje tylko dla siebie (nie musi wymieniać się komentarzami z innymi uczestnikami projektu).

 • Adv. Clash Detection Bundle

  Rozwiązanie to jest dla Was jeśli potrzebujecie sprawdzić kolizje i wymienić się komentarzami z innymi uczestnikami projektu.

 • BIM Expert Bundle

  Rozwiązanie to jest dla Was jeśli jesteście np. Menedżerami BIM, Koordynatorami BIM lub koordynujecie prace członków Waszego zespołu.