Wtyczki i pakiety

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

IFC Merge

Eksport elementów modelu załadowanych z kilku plików do jednego pliku IFC

COBie Exporter

Eksport raportów z plików IFC, IFCZIP i BVF do Excela w standardzie COBie

glTF Exporter

Wtyczka glTF Exporter umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF.

IFC Split

Wtyczka umożliwia wyodrębnianie części modelu do osobnego pliku IFC. Można wyeksportować do nowego pliku IFC wybrane (widoczne / aktywne) elementy modelu IFC.

Module: Compare

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między rewizjami obiektów.

Clash Detection

Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w przypadku więcej niż…

Objects Info

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę “Obiekty” na pasku poleceń.

Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowywanie raportów zestawieniowych, ich eksport do Excela wraz z podglądem projektu, znakowanie obiektów modelu kolorami i odtwarzanie animacji.