Objects Info

To rozszerzenie BIMvision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę “Obiekty” na pasku poleceń.

Znajdź

Wyszukiwanie elementów po nazwie – Umożliwia zidentyfikowanie / wyszukanie elementu, przez wyszukanie zdefiniowanego tekstu w nazwie obiektach i/lub opisie właściwości (nazwy, opisy i wartości). Opcja szczególnie przydatna w sytuacji, w której musimy szybko odnaleźć element lub grupę elementów np. o konkretnym parametrze.

Grupuj

Grupowanie elementów – Funkcja umożliwia grupowanie obiektów po nazwie, nazwie materiału, opisie, typie IFC, Tag użytkownika.

Zamów już teraz wtyczkę Objects Info

Filtruj

Pozwala na wyfiltrowanie elementów o konkretnych parametrach zdefiniowanych w modelu dla poszczególnych elementów (np. słupy o wysokości większej niż 4m). w kilku krokach jesteśmy w stanie odnaleźć wszystkie elementy o interesującym nas zestawie cech.

Wybierz

Pokazuje właściwości dla wskazanego elementu. Użytkownik sam wybiera zestaw cech elementu, które są dla niego najbardziej istotne z punktu widzenia analizy projektu. Użytkownik może zdefiniować i zapisać kilka list właściwości np. w zależności od rodzaju elementów poddawanych analizie.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

Objects Info – Release notes

 • 1.13
  • The language versions of the operating instructions have been updated
 • 1.11
  • Support for “Graphite Gray” color theme
 • 1.10
  • Added option to skip objects without geometric representation in filter window – “Geometric” checkbox.
  • Width of the column “Parameter” in filtering and selecting property windows now can be easily changed and the width of the column “Value” is adjusted automatically to window size.
 • 1.9
  • Added the ability to group and filter objects by material name.
 • 1.8
  • The bulbs in grouping and filtering results were replaced with the context menu. The menu is divided into “Objects” (the old bulb operations) and “Objects with children” (same as ribbon visibility options).
  • Added ability to change active state for grouped and filtered objects.
  • Added ability to set tag values for grouped and filtered objects. These values can be used to do more complex filtering and grouping (logical sum, etc.).
 • 1.7
  • Bug fixes and speed improvements.