MTS plugin

To rozszerzenie BIMvision pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz wybierać, zmieniać widoczność i kolory dla poszczególnych grup. Możesz również edytować grupy i przypisywać do nich elementy w BIMvision. Wtyczka ta powstała na życzenie jednego z naszych klientów w celu usprawnienia procesu zarządzania etapem projektowym i produkcyjnym dla realizacji konstrukcji stalowych.

Batching

Obiekty są pogrupowane zależnie od wartości cechy zdefiniowanej w polu właściwości „USER FIELD_4” w grupie właściwości „BIM”. Funkcja służy możliwości podglądu podziału całej realizacji na etapy (fazy realizacji projektu).

Real-time

Obiekty są pogrupowane w zależności od pliku CSV. Jest to plik txt zawierający GUID i status obiektu. Identyfikator GUID jest porównywana z wartością cechy “GUID” w grupie właściwości “BIM”. Gdy obiekt nie należy do żadnej grupy zostanie dodany do kategorii “status nieznany”. Tylko kategorie z obiektami, które są obecne w pliku IFC są dodawane. Gdy plik CSV jest w tym samym katalogu i ma taką samą nazwę jak plik IFC, zostanie on załadowany automatycznie. Można również załadować plik CSV ręcznie.

Pobierz MATERIAL TRACKING SYSTEM PLUGIN

MTS – Release notes

 • 2.2
  • Correction of reported bugs
 • 2.1
  • Interface corrections (language versions)
 • 2.0
  • Change of plugin name from “Project JAIN” to “MTS plugin”
  • Plugin uses IFC GUIDs now to identify objects
  • Plugin operates also on whole element assemblies (IfcElementAssembly)
  • Batching information can also be loaded from .CSV file
  • Batching information and real-time status can be saved to .CSV file
  • User can add, delete, rename groups and assign elements to them in BIMvision
  • Plugin displays object count for groups
  • Export of data to .CSV