Odkryj wtyczki platformy BIMvision

Witaj na stronie poświęconej BIMvision – zaawansowanej, darmowej przeglądarce modeli IFC. Jeśli jesteś architektem, inżynierem, projektantem, czy specjalistą ds. BIM, to miejsce jest dla Ciebie! BIMvision to potężne narzędzie, które umożliwia wygodne i efektywne zarządzanie projektami budowlanymi opartymi na modelach informacji budowlanych (BIM).

Nie wiesz których wtyczek potrzebujesz?

Sprawdź nasz przewodnik po funkcjonalnościach BIMvision i pluginów!
Chcesz dowiedzieć się więcej o wtyczce z tabeli? – po prostu kliknij w ikonkę!

Enjoy using BIMvision! <3

Różnorodne funkcjonalności dla twoich projektów

BIMvision oferuje bogaty zestaw funkcjonalności, które pomagają w różnych aspektach pracy nad projektami BIM. W zależności od twoich potrzeb, znajdziesz tutaj wiele wtyczek, które usprawnią twoją pracę w następujących kategoriach:

WIZUALIZACJE
przekroje
rzuty 2D
rozsuwanie kondygnacji
zmiana kolorów i przezroczystości wybranych elementów bimvision plugin gallery
Gallery
zrzuty ekranu z widoku modelubimvision plugin gallery
Gallery
przywoływanie w modelu zapisanych widoków (ustawienia kamery, oznaczenia kolorystyczne, przesunięcia elementów)bimvision plugin gallery
Gallery
animacja wyświetlania sekwencji elementów (według parametru/według wybranej właściwości)bimvision plugin advanced reports
Advanced Reports
WIZUALIZACJE NA MODELACH
załadowanie i wizualizacja wielu modeli w jednym oknie
Module: Multifile
łączenie wielu modeli w jeden model IFCbimvision plugin ifc merge
IFC Merge
podział modelu na dwa/wiele modelibimvision plugin ifc split
IFC Split
ustawienie modeli według współrzędnych i ich eksport jako nowy plik IFCbimvision plugin ifc merge
IFC Merge & Module: Multifile
edycja właściwości modelu IFC
IFC Edit
SPRAWDZENIE MODELU
sprawdzanie kolizjibimvision plugin clash detection
Clash Detection
porównanie geometrii i właściwości dwóch wersji projektu (rewizje)bimvision plugin comparision
Module: Compare
przeglądanie właściwości i wartości, wyszukiwanie po parametrze, filtrowanie po regule zgodnościbimvision plugin object info
Objects Info
zbiorcza weryfikacja właściwościbimvision plugin advanced reports
Advanced Reports
POMIARY
pomiary z geometrii elementów
profesjonalne przedmiary do kalkulacji kosztówbim vision plugin takeoff reports measurement
Takeoff Reports
możliwość swobodnego tworzenia wielopoziomowej struktury grup obmiarów wraz z dodatkowymi właściwościamibim vision plugin takeoff reports measurement
Takeoff Reports
TWORZENIE RAPORTÓW I ZESTAWIEŃ
tworzenie list elementów wg różnych kryteriów z aktywnym linkiem do wizualizacji modelubimvision plugin advanced reports
Advanced Reports
tworzenie listy obmiarów, eksport do Excelabim vision plugin takeoff reports measurement
Takeoff Reports
EKSPORT IFC DO INNYCH FORMATÓW
BCF
IFC Comments / BCF
glTF
glTF Exporter
COBiebimvision plugin cobie
COBie Exporter
STLbimvision plugin stl exporter
STL Exporter
OBJ
PolyExt .OBJ Exporter
X3D
ExportX3D
DODANIE DO MODELU DOKUMENTÓW / ODNOŚNIKÓW
przypisanie plików lub linków do elementów modelubimvision plugin external documents
External Documents
dodawanie informacji do elementów w pliku IFC
IFC Edit