Aktualności

TIPS & TRICKS. Jak zrobić prostą animację używając wtyczki Advanced Reports?

W Advanced Reports możesz zwizualizować symulację etapowego powstawania obiektu lub też zaanimować inny proces oparty na wybranym, charakterystycznym parametrze. Animacja odtwarzana jest według grup wartości (wg grupowania) lub według pojedynczych elementów (wówczas należy dodatkowo zaznaczyć opcję „Elementy osobno”(ang. Per element)).…

Nowa wtyczka: IFC Edit

Wtyczka IFC Edit to rozbudowane, niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia modyfikację informacji zawartych w plikach IFC. Pozwala na edytowanie właściwości i zestawów właściwości elementów oraz eksport zmienionych danych jako nowy plik IFC.  Główny interfejs wtyczki IFC Edit tworzą trzy przyciski:…

Nowa wersja BIMvision 2.27.5 jest już dostępna do pobrania

Wprowadziliśmy w niej szereg zmian, które znacznie przyspieszą czytanie dużych modeli i umożliwią pobieranie właściwości obiektów z różnych poziomów zagnieżdżenia w strukturze właściwości. Poprawiliśmy również diagnostykę błędów odczytu plików.  Oto najważniejsze modyfikacje: Najnowszą wersję możesz jak zawsze pobrać na naszej…

BIMvision 2.27.4 wprowadza istotne ulepszenia w funkcjach SDK i odczycie plików IFC

BIMvision 2.27.4 wprowadza kilka istotnych aktualizacji: Modyfikacje w BIMvision 2.27.4 mają na celu poprawę użyteczności i elastyczności oprogramowania, zapewniając komfortową pracę dla użytkowników korzystających z różnych wtyczek i typów plików. Najnowszą wersję możesz jak zawsze pobrać na naszej stronie …

BIMvision w wizualizacji diagnoz budowlanych na Uniwersytecie w Aachen

W trakcie eksploatacji budynku kluczowe znaczenie ma rejestracja stanu faktycznego obiektu oraz dokumentacja planowanych i wykonanych prac. Dane diagnostyczne budynku można rejestrować w BIM dzięki otwartemu standardowi. Tworzy to coś w rodzaju cyfrowej książki budowlanej, która łączy wszystkie istotne dane…