BIMserver.center

Integracja BIMvision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami jak IFC). Za pomocą wtyczki możesz: zalogować się bezpośrednio do serwera, wybrać bieżący projekt, otworzyć plik IFC i dodać go do projektu.

Platforma BIMserver umożliwia:

  • wdrożenie wspólnej organizacji pracy w celu opracowania projektów w sposób otwarty i skoordynowany ,
  • poprawienie komunikacji między użytkownikami, ponieważ otwarte formaty można odczytać za pomocą większości narzędzi używanych do opracowywania projektów
  • możesz wygenerować model architektury za pomocą jednego narzędzia, zrobić analizę energetyczną za pomocą innego i sprawdzić wizualizację i informacje IFC za pomocą BIMvision.

Wtyczka BIMserver jest bezpłatna!

Więcej informacji o bimserver.center znajdziesz tutaj: https://bimserver.center/home.asp

Pobierz wtyczkę BIMserver.center