Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports umożliwia analizowanie właściwości obiektów wybranego modelu poprzez opracowywanie raportów zestawieniowych. Wybrane właściwości określonych obiektów modelu IFC mogą być w dowolny sposób grupowane i sumowane, a uzyskane dane zapisane w formacie MS Excel.

W przygotowanej do pobrania wersji programu przekazujemy nowe, bardzo praktyczne narzędzie: protokół bimvision. Pozwala ono tworzyć linki do obiektów modelu. Po otwarciu takiego linku, obiekt zostaje zaznaczony na modelu i pokazany w centrum widoku.

 • Ogólna struktura:        bimvision://Lokalizacja pliku?GUID  (Lokalizację pliku i GUID oddziela znak ”?”) 
 • Przykład użycia:        bimvision://C:/Modele/Model.ifc?hjfQ2pTRqd62T07B1yh

Po kliknięciu w taki link otworzy nam się plik „Model.ifc” z zaznaczonym obiektem o GUIDzie „hjfQ2pTRqd62T07B1yh”.

new version BIMvision 2.24
Otwarcie linku możliwe jest podczas użytkowania BIMvision lub innej aplikacji.

Podczas pracy w BIMvision, jeśli nie mamy otwartego pliku, zostanie on wczytany, a jeżeli jest otwarty, podany obiekt zostanie zaznaczony na modelu.

Jeśli otworzymy link z poziomu innej aplikacji, automatycznie uruchomi się BIMvision z wczytanym plikiem i zaznaczonym w nim obiektem.

Dzięki protokołowi bimvision:// możemy łączyć wszystkie dokumenty (Word, Excel i inne), w których można zapisać url z modelem IFC i wskazywać w nim konkretny element.

Wtyczki Advanced Reports i COBie Exporter które generują arkusze EXCEL, wykorzystują tę nową wspaniałą funkcjonalność. Wszystkie GUIDy w tych arkuszach są odwołaniami do obiektów w modelu IFC.

W wersji 1.7 dodano możliwość szczegółowego raportowania materiałów. W oknie do wyboru kolumn dostępne są trzy sposoby prezentacji materiałów:

 • Materiały – tryb ze standardowym, funkcjonującym w poprzednich wersjach, eksportem materiałów pokazanych w jednej kolumnie, rozdzielonych średnikiem.
 • Materiały wg warstw – tryb z eksportem materiałów do osobnych kolumn zgodnie z kolejnością warstw. Można tu też dodać kolumny z grubością tych warstw.
 • Materiały wg nazw – tryb, w którym tworzone są kolumny dla każdego z występujących w projekcie materiałów z podaną grubością każdej warstwy.

Nowe możliwości wtyczki Advanced Reports 1.6

 1. W oknie Dodaj kolumnę pojawia się możliwość eksportu klasyfikacji (o ile występują one w modelu) oraz objętości elementów odczytanych z geometrii.

2. W zakładce Podgląd pojawia się dodatkowa opcja  – Animacje. Podczas odtwarzania animacji elementy modelu są pokazywane lub ukrywane w kolejności występowania w raporcie i zgodnie z ostatnim grupowaniem.

3. W zakładce Podgląd / Raporty można wybrać typ widoku modelu oraz zapisać go do pliku wraz z raportem.

Nowe możliwości wtyczki Advanced Reports 1.4

W wersji 1.4 wtyczka Advanced Reports zyskała nową, bardzo praktyczną funkcjonalność: przypisywanie kolorów do wybranych atrybutów / parametrów modelu.

Możesz teraz oznakować wybranym kolorem/kolorami element bądź grupę elementów o takich samych parametrach / atrybutach. Wszystkie elementy spełniające określone definicją kryteria uzyskają wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor zarówno w podglądzie geometrii jak i w oknach tabeli raportu.

Praktyczne wykorzystanie opcji kolorowania to np. określenie klas betonu w projekcie czy oznaczenie kolejności wykonania poszczególnych etapów budowy. Zobacz krótki film przedstawiający nowe możliwości wtyczki:

Zamów już teraz wtyczkę Advanced Reports

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

Advanced Reports – Release notes

 • 1.12
  • A new category has been added in the column selection window – Style
  • Added full path for the „Property Set” of the nested property
  • The ability to add a column with the source file has been added
  • A library of standard selectors has been created
  • „Ungroup templates” option in the template library window has been added
  • Versioning for plugin templates has been added
  • The DELETE option work in the Selector has been changed (it works on all selected items)
  • Special characters to define name code in custom selectors (@ for any letter and # for any number) have been added
  • Operators have been added to expand the value search possibilities:
   • „Starts with”
   • „Ends with”
   • „Fits to”
   • „Differs from”
   • „Regular expression”
  • Bugs have been fixed
 • 1.11
  • The ability to search for a specific value in an object value with the Match operator has been added
 • 1.10
  • Minor errors fixed
 • 1.9
  • Opportunity to change the unit of object properties has been added
  • The possibility of grouping templates in the User library has been added
 • 1.8
  • The ability to create links to objects for easier location on the model has been added.
 • 1.7
  • Advanced material reporting has been added
 • 1.6
  • The possibility of exporting the classification and volume has been added
  • Animations added
  • The ability to export views has been added
 • 1.4
  • Coloring functions have been added
  • A simplified selection of properties in selectors has been added
 • 1.3
  • Minor errors fixed
 • 1.2
  • Materials have been added
  • Unit for property has been added
  • Properties that are not present in the current project are marked with a gray color in the column selection list.
 • 1.1
  • In the column selection dialog, the properties already used in the report are highlighted with a blue background color.
  • In the column selection dialog, an option to narrow the list of properties to currently selected objects has been added.