Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports umożliwia analizowanie właściwości obiektów wybranego modelu poprzez opracowywanie raportów zestawieniowych. Wybrane właściwości określonych obiektów modelu IFC mogą być w dowolny sposób grupowane i sumowane, a uzyskane dane zapisane w formacie MS Excel.

W wersji 1.8 dodano wsparcie dla nowej opcji BIMvision: protokół bimvision (możliwość utworzenia w raporcie kolumny z linkami do obiektów)

W przygotowanej do pobrania wersji programu przekazujemy nowe, bardzo praktyczne narzędzie: protokół bimvision. Pozwala ono tworzyć linki do obiektów modelu. Po otwarciu takiego linku, obiekt zostaje zaznaczony na modelu i pokazany w centrum widoku.

  • Ogólna struktura:        bimvision://Lokalizacja pliku?GUID  (Lokalizację pliku i GUID oddziela znak ”?”) 
  • Przykład użycia:        bimvision://C:/Modele/Model.ifc?hjfQ2pTRqd62T07B1yh

Po kliknięciu w taki link otworzy nam się plik „Model.ifc” z zaznaczonym obiektem o GUIDzie „hjfQ2pTRqd62T07B1yh”.

new version BIMvision 2.24
Otwarcie linku możliwe jest podczas użytkowania BIMvision lub innej aplikacji.

Podczas pracy w BIMvision, jeśli nie mamy otwartego pliku, zostanie on wczytany, a jeżeli jest otwarty, podany obiekt zostanie zaznaczony na modelu.

Jeśli otworzymy link z poziomu innej aplikacji, automatycznie uruchomi się BIMvision z wczytanym plikiem i zaznaczonym w nim obiektem.

Dzięki protokołowi bimvision:// możemy łączyć wszystkie dokumenty (Word, Excel i inne), w których można zapisać url z modelem IFC i wskazywać w nim konkretny element.

Wtyczki Advanced Reports i COBie Exporter które generują arkusze EXCEL, wykorzystują tę nową wspaniałą funkcjonalność. Wszystkie GUIDy w tych arkuszach są odwołaniami do obiektów w modelu IFC.

W wersji 1.7 dodano możliwość szczegółowego raportowania materiałów. W oknie do wyboru kolumn dostępne są trzy sposoby prezentacji materiałów: materiały bez sortowania, materiały wg warstw, materiały wg nazw.

W wersji 1.7 dodano możliwość szczegółowego raportowania materiałów. W oknie do wyboru kolumn dostępne są trzy sposoby prezentacji materiałów:

  • Materiały – tryb ze standardowym, funkcjonującym w poprzednich wersjach, eksportem materiałów pokazanych w jednej kolumnie, rozdzielonych średnikiem.
  • Materiały wg warstw – tryb z eksportem materiałów do osobnych kolumn zgodnie z kolejnością warstw. Można tu też dodać kolumny z grubością tych warstw.
  • Materiały wg nazw – tryb, w którym tworzone są kolumny dla każdego z występujących w projekcie materiałów z podaną grubością każdej warstwy.
Wersja 1.6 wtyczki rozszerza możliwości raportowania w oparciu o klasyfikacje i objętość obiektów oraz dodaje funkcję eksportu wybranego widoku projektu. Umożliwia też odtwarzanie animacji.

Nowe możliwości wtyczki Advanced Reports 1.6

  1. W oknie Dodaj kolumnę pojawia się możliwość eksportu klasyfikacji (o ile występują one w modelu) oraz objętości elementów odczytanych z geometrii.

2. W zakładce Podgląd pojawia się dodatkowa opcja  – Animacje. Podczas odtwarzania animacji elementy modelu są pokazywane lub ukrywane w kolejności występowania w raporcie i zgodnie z ostatnim grupowaniem.

3. W zakładce Podgląd / Raporty można wybrać typ widoku modelu oraz zapisać go do pliku wraz z raportem.

Wersja 1.4 dodaje możliwość oznakowania wybranym kolorem/kolorami elementu bądź grupy elementów o takich samych parametrach / atrybutach. Wszystkie elementy, spełniające określone definicją kryteria, uzyskują wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor, zarówno w podglądzie geometrii, jak i w oknach tabeli raportu.

Nowe możliwości wtyczki Advanced Reports 1.4

W wersji 1.4 wtyczka Advanced Reports zyskała nową, bardzo praktyczną funkcjonalność: przypisywanie kolorów do wybranych atrybutów / parametrów modelu.

Możesz teraz oznakować wybranym kolorem/kolorami element bądź grupę elementów o takich samych parametrach / atrybutach. Wszystkie elementy spełniające określone definicją kryteria uzyskają wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor zarówno w podglądzie geometrii jak i w oknach tabeli raportu.

Praktyczne wykorzystanie opcji kolorowania to np. określenie klas betonu w projekcie czy oznaczenie kolejności wykonania poszczególnych etapów budowy. Zobacz krótki film przedstawiający nowe możliwości wtyczki:

Zamów już teraz wtyczkę Advanced Reports

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision