Clash Detection

Jak wiadomo, wykrywanie kolizji pomaga w skutecznej identyfikacji i raportowaniu błędów występujących w modelu BIM. Zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego, który najczęściej wykrywany jest dopiero na etapie realizacji i najprawdopodobniej spowodowałby straty i często opóźnienia w realizacji zadania.

Zamów już teraz wtyczkę Clash Detection

Wtyczka Clash Detection umożliwia:

 • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami jednego modelu;
 • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami kilku modeli (dla więcej niż dwóch modeli – użyj modułu Multifile);
 • wstępną selekcję sprawdzanych elementów. Możesz wybrać elementy, dla których chcesz zidentyfikować kolizje (wszystkie, aktywne, wybrane, niestandardowe wybrane, lista obiektów);
 • ograniczyć zakres wyszukiwania, definiując Epsilon **;
 • skupić się na zderzeniach o największym znaczeniu dla projektu, dzięki opcji min. objętość;
 • dokładną wizualizację miejsce kolizji – precyzyjnie pokazuje miejsce przecięcia się elementów
 • eksport raportów / list wykrytych kolizji do: Excel’a, BCF’a (za pomocą IFC Comment Plugin), wtyczki Gallery

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

Clash Detection – Release notes

 • 1.3
  • The „Show” functionality in the view display options has been extended – options for displaying collisions with colors („Colors” button) or without
  • Added clearing of settings in selectors and templates
  • The ability to sort by the collision ID column (collision number) has been added to the „Results” plugin tab
  •  Selecting objects on the model that create the specified collision by turning on the autoselect option
  • Exporting collision results by selecting columns and their set order
  • Added the ability to export items from the „Results” tab without views (graphics) to an Excel file
  • Export of columns with object GUIDs as a BIMvision protocol link
 • 1.2
  • The ability to search for a specific value in an object value with the Match operator has been added.