IDS Checker

Wtyczka IDS Checker to narzędzie, które umożliwia szybką weryfikację pliku IFC w oparciu o zdefiniowane w pliku IDS specyfikacje.

Kup wtyczkę IDS Checker w sklepie BIMvision

W oknie wtyczki znajdują się dwie główne zakładki: Weryfikuj i Raport. Zakładka Weryfikuj (ang. Verify) – umożliwia załadowanie pliku IDS oraz uruchomienie mechanizmu weryfikacji pliku. Po przeprowadzeniu weryfikacji aktywuje się Zakładka Raport (ang. Report), która pokazuje odczyt pliku IDS, a także przechowuje informacje dotyczące przeprowadzonej weryfikacji.

Uzyskany raport ma charakterystyczny układ. Z lewej strony znajduje się odczyt pliku IDS oraz zapis Raportu według warunków/wymagań. Po prawej stronie znajdziemy Raport według elementów, na dole zaś podsumowanie raportu z możliwością jego zapisu do pliku.

W raporcie według warunków/wymagań mamy do dyspozycji różne opcje ułatwiające odczyt IDS, które można dowolnie ustawiać. Dostępne są:

  • Wyróżnij błędne – podświetlenie nieprawidłowych elementów
  • Ukryj poprawne – ukrycie poprawnych specyfikacji
  • Ukryj opcjonalne  – ukrycie specyfikacji opcjonalnych
  • Obiekty – wykaz obiektów niezgodnych ze specyfikacją
  • Licznik – liczba błędnych obiektów

Raport według elementów umożliwia szybki przegląd nieprawidłowych elementów, ich filtrowanie i zaznaczanie w BIMvision. Dostępne są poniższe opcje:

  • Pokaż w BIMvision – pokazuje w modelu wszystkie elementy określone jako niepoprawne
  • Zaznacz wszystkie – podświetla wszystkie elementy wykazane aktualnie w liście raportu
  • Odznacz wszystkie – kasuje wcześniejsze zaznaczenie

Rozwinięcie pozycji dotyczącej ujętego w raporcie elementu, pokazuje nazwę i GUID elementu, a także nazwę specyfikacji określonej jako nieprawidłowa, informacje o rodzaju nieprawidłowości oraz jego aktualną, a także oczekiwaną wartość.

Podsumowanie raportu wskazuje czy weryfikacja przebiegła negatywnie czy pozytywnie (ikona czerwona/zielona), określa procentowo zgodność modelu z plikiem IDS i pokazuje ilość elementów zaklasyfikowanych jako nieprawidłowe. Tutaj też znajduje się opcja zapisu raportu do pliku.

Plik IDS dla przeprowadzenia weryfikacji możesz utworzyć korzystając z darmowego portalu ids.bimvision.eu