Gallery

To rozszerzenie BIMvision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.

Zapisane widoki

Po zapisaniu widoku dzięki opcji „Zapisane widoki”, główne opcje wyświetlania BIMvision (pozycja kamery, ustawienia wyświetlacza) i stan wszystkich elementów IFC (aktywny, widoczny, przejrzysty, selekcja elementów, kolory) zostanie zapamiętany. Co więcej mamy możliwość zapisania miniatury widoku i umieszczenia jej w galerii podglądów. Po wybraniu konkretnego poglądu, wszystkie zapisane dane zostaną przywrócone. My zaś wrócimy do ustawień zdefiniowanych dla widoku.

Zrzut z ekranu

Opcja „Zrzut z ekranu” umożliwia wykonanie zrzutu z ekranu bieżącego widoku i zapisanie go do pliku graficznego PNG / BMP lub bezpośrednio skopiować do schowka. Plik ten możesz teraz wysłać wraz z pytaniem do projektanta.

Ustaw kolor

Dla lepszej koordynacji i kontroli nad projektem powstało narzędzie „Ustaw kolor” , pozwalające na dowolną zmianę kolorów dla wskazanych elementów. Zmiana koloru nie zachowuje się na stałe, chyba że zapiszesz widok, który zapamięta dotychczasowe ustawienia (jak wyżej).

 • 2.7
  • Keyboard shortcut added (Ctrl + G) – adding a view to Saved views with its description
  • The Edit image option has been added for a saved view (possibility to add symbols and text comment)
 • 2.6
  • Correction of the error related to saving files to .bvf
 • 2.5
  • Bug related to adding views and saving them has been fixed
 • 2.4
  • Automatic recall of the last set (saved) view when opening a .BVF.
  • A warning about unsaved changes in the plugin has been added, which appears when the BIMvision program is closed (Warning! Plugins have unsaved data … Do you want to proceed?)
 • 2.2
  • Support for inter plugin communication
  • Cooperation with Clash Detection plugin
 • 2.0
  • the gallery is automatically saved and loaded with IFC model to/from BIMvision File (.BVF) o ability to manually save and load gallery to/from an external file (.gallery)
  • added a thumbnail to the properties window
  • option to clear gallery
  • the demo does not allow to save the gallery