glTF Exporter

bimvision plugin GITF

Wtyczka glTF Exporter  umożliwia export geometrii modelu lub jego części do pliku w formacie glTF. glTF (GL Transmission Format) jest formatem plików dla scen i modeli 3D wykorzystującym standard JSON. glTF minimalizuje zarówno wielkość zasobów 3D, jak i czas potrzebny do rozpakowania i wykorzystania tych zasobów. glTF definiuje rozszerzalny, powszechny format publikacji dla narzędzi i usług 3D, który usprawnia przepływ pracy.

Zamów już teraz wtyczkę glTF Exporter

Wtyczka wykorzystuje wersję w formacie glTF 2.0. Generuje dwa pliki. Pierwszy w formacie json do przechowywania w tablicach kolekcji obiektów tego samego typu i drugi, w formacie binarnym, do przechowywania dużych ilości danych, takich jak wierzchołki.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision