Wykonawcy

Najwięksi beneficjenci technologii BIM.

Wykorzystanie tej technologii nie tylko pomaga przy zdobywaniu i realizacji kolejnych kontraktów, ale też pozwala ustrzec się od licznych błędów już na etapie opracowywania ofert przetargowych czy przygotowań do rozpoczęcia inwestycji. Praca z projektem staje się nie tylko znacznie przyjemniejsza ale i znacznie bardziej efektywna. Automatyczne przedmiarowanie i opracowywanie zestawień materiałowych, usprawnienie procesu zarządzania zmianami, automatyczna identyfikacja kolizji, harmonogram powiązany nierozerwalnie z modelem czy możliwość nakładania na siebie modeli różnych branż to tylko kilka przykładów na ogrom możliwości jakie daje nam BIM. Prowadzenie budowy w oparciu o tę technologię to między innymi oszczędność czasu i zasobów, profesjonalne podejście do realizacji zadania oraz kontrola nad przebiegiem i kosztami inwestycji.  Trójwymiarowy model też najlepszy przyjaciel każdego kosztorysanta czy managera kosztów. Kompendium wiedzy na temat zamierzeń projektanta, parametrów poszczególnych elementów i ich wzajemnych relacji a także relacji z otoczeniem. Czas spędzany kiedyś na skrupulatnym zliczaniu ilości poszczególnych elementów dziś możemy poświęcić na analizę możliwości redukcji kosztów czyli tzw. optymalizajcę. Pamiętajmy jednak, że aby poprawnie wykonać swoją pracę musimy dysponować dobrym projektem.

Dobre praktyki w BIM.

Dobrą praktyką jest, aby już na samym początku współpracy z projektantem ustalone zostały wymagania dotyczące zawartości danych w pliku IFC na potrzeby opracowania kalkulacji kosztów realizacji zadania. Oczywiście programów projektowych jest wiele i każdy z nich ma zarówno swoje mocniejsze jak i słabsze strony. Warto więc znać ograniczenia jakie stawia program, aby nie oczekiwać od projektanta rzeczy niemożliwych. Ta sama zasada działa w drugą stronę, znajomość możliwości jakie dają nam narzędzia projektowe pozwala oczekiwać jakości na odpowiednim poziomie. Ja z poziomu kosztorysanta czy menadżera kosztów nie mam wpływu na to w jakim programie powstaje projekt, ale powinnam mieć wpływ na to jakie dane znajdą się w pliku wyjściowym, który trafia do mnie i stanowić będzie podstawę mojej pracy tj. opracowania kosztorysu. Pamiętajmy wszyscy – produkt jakim jest projekt ma służyć kolejnym uczestnikom procesu inwestycyjnego, a nie tylko robić dobre wrażenie.

Jak zacząć?

Nie taki diabeł straszny, jak go rysują. Większość Wykonawców przeraża skala inwestycyjna związana z wdrożeniem BIM. Nic bardziej mylnego. Jeżeli nie mamy własnej jednostki projektowej skupmy się bardziej na rozważnym doborze współpracowników. Jeśli zaczynamy pracować nad zadaniem w formule „Zaprojektuj Zbuduj”, kluczem do sukcesu jest dobór projektanta. W przypadku inwestycji Zbuduj pozostaje nam wiara w to, że Inwestor dokonał dobrego wyboru. Budżet na zmiany. Jeżeli nie mamy swojej jednostki projektowej śmiało możemy ograniczyć się do narzędzi darmowych (przeglądarek takich jak np.: Tekla BIM Sight czy BIMvision). Dalsze kroki, takie jak opracowanie budżetu i harmonogramu dla zadania możemy natomiast opracować w oparciu o inne narzędzia klasy BIM, dedykowane właśnie dla tego zakresu prac. Nie potrzebujemy programów projektowych.