Inwestorzy

Już na etapie rodzenia się pomysłu powinniśmy zdecydować, jak będziemy chcieli realizować cały proces inwestycyjny. W tym miejscu stajemy przed wyborem: stare sprawdzone rozwiązania 2D/3D czy nowa, obiecująca i rekomendowana na świecie, ale i zupełnie nieznana technologia BIM? Dlaczego właśnie teraz?, ponieważ od tego momentu nasze kolejne kroki (dobór projektanta i wykonawcy, metoda zarządzania projektem, schemat współpracy i odpowiedzialności stron) będą nią podyktowane.

Decyzja ta nie wydaje się być trudna jeśli weźmiemy pod uwagę korzyści jakie odnosi Inwestor decydując się na realizację inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM. W tym miejscu warto podkreślić, że niezależnie od charakteru inwestycji, jej rozmiaru czy źródeł finansowania zawsze są z nią związane wizja, projekt, technologia wykonanie, koszt, czas, plan działania i oczywiście zmiany. Building Information Modeling pomaga koordynować współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu: Inwestorem, Projektantem i Wykonawcą. Pytanie jakie ciśnie się na usta to: A co ja z tego będę miał? Zacznijmy od spraw bardziej przyziemnych:

  • Dostęp do aktualnego modelu obiektu, na którym można obserwować postępy prac projektowych i w przystępny sposób nadzorować proces projektowy.
  • Możliwość szybkiego opracowania różnych wariantów projektu dla wybranie tego, który najbardziej spełnia oczekiwania Inwestora (w ujęciu estetyczno / funkcjonalnym).
  • Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie są nanoszone do modelu 3D i automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji projektowej, co ma swoje odzwierciedlenie również w przewidywanych kosztach realizacji inwestycji (optymalizacja projektu)
  • Większa kontrola nad poprawnością projektu: koordynacja branż, automatyczne wykrywanie kolizji, model pokazujący obraz planowanego stanu faktycznego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu.
  • Minimalizacja ryzyka związanego z inwestycją co ma swoje przełożenie na optymalizację zarówno kosztów jak i czasu planowanych działań.
  • Wysoka jakość produktu finalnego.
  • Bardzo korzystny stosunek jakości do ceny

Idąc o krok dalej jeżeli jesteśmy nie tylko Inwestorem, ale i operatorem obiektu, możemy liczyć na:

  • Model o stopniu dokładności tożsamym z modelem projektowym lecz zawierającym informacje na temat obiektu, zgodne ze stanem faktycznym (tak jak został wybudowany). Co to znaczy? Jeśli w trakcie realizacji np. Inwestor zdecydował zmienić dla kilku pomieszczeń rodzaj wykończenia ścian, w odniesieniu do rozwiązań projektowych to właśnie w modelu („as build”) znajdziemy informację na temat rozwiązania, które pojawiło się faktycznie na budowie.
  • Uzyskanie pełnego kompletu informacji na temat obiektu (parametrów i producentów zastosowanych materiałów, planowanych terminów serwisów i przeglądów, historii ewentualnych awarii). Skupiamy się więc na podnoszeniu wydajności naszych sił technicznych a nie na poszukiwaniu zaginionych w ferworze walki informacji i dokumentów.

Jak zacząć?

Wbrew obiegowej opinii nie musimy inwestować w drogie oprogramowanie czy sprzęt. Na tym etapie ważniejszy jest rozważny dobór współpracowników. Działania jakie leżą w gestii Inwestora można śmiało oprzeć w większości na oprogramowaniu darmowym. Kontrola kosztów, harmonogramu czy ilości wymaga już wykorzystania oprogramowania płatnego, dobranego dokładnie do naszych potrzeb. Na tym etapie warto skonsultować swój wybór z zaufanymi osobami, które często mają większe doświadczenie w tym zakresie. Taka pomoc może pozwolić nam zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Nie wstydźmy się pytać.