TIPS & TRICKS. Jak szybko przeglądnąć wartości właściwości w całym projekcie?

Model IFC to zbiór danych. Są one przypisane do poszczególnych elementów. W BIMvision  mamy możliwość szybkiego przeglądu zdefiniowanych parametrów bez konieczności klikania na każdy z elementów w modelu.

Funkcja „Grupuj” wtyczki Objects Info pozwala wyświetlić wszystkie występujące w pliku (/plikach) właściwości.  

W liście rozwijalnej widzimy wykaz wszystkich dostępnych w modelu właściwości.

Chcemy na przykład sprawdzić wszystkie właściwości o nazwie Width, które dostępne są w tym przykładowym pliku. W celu szybkiego odszukania na liście tego parametru, kiedy mamy otwarty widok rozwijalnej listy, wpisujemy na klawiaturze „w” jak Width.

Klikamy w wyszukane „Width”. W dolnej części okna zostanie wyświetlona lista wartości występujących w modelu.

Oprócz poszczególnych wartości, w nawiasach pokazana jest liczba, informująca ile elementów w modelu posiada dokładnie taki parametr.

Klikając w węzeł z wartością, zaznaczamy odpowiadające obiekty na modelu.

Zobaczmy przykład szerokości 0,3 m. Niektóre ściany są podświetlone. Kliknijmy w jedną z nich. W panelu właściwości po prawej stronie możemy faktycznie zobaczyć tę konkretną wartość.

Mając zaznaczone elementy, na przykład według węzła z konkretną wartością, możemy takie elementy szybko wyizolować, po prostu klikając „Ukryj niezaznaczone”.

Po wybraniu właściwości z listy, w dolnej części okna widzimy wszystkie wartości dla wskazanego parametru.

Możemy łatwo przeglądać elementy według wartości różnych właściwości.

Mogą być to wartości liczbowe, ale nie tylko. Można np. wykazać wszystkie nazwy elementów i zobaczyć, czy są prawidłowo zdefiniowane i których elementów dotyczą, czy też przeglądnąć inne parametry występujące w pliku.