Kolorowanie po wartościach właściwości pliku IFC

Wtyczka Advanced Reports może być wykorzystywana do różnych celów. Korzystając z ustawień grupowania i kolorowania – możesz rozróżniać elementy z różnymi danymi.

Dzięki takiej funkcjonalności można zwizualizować poszczególne etapy procesu budowlanego, sprawdzić poprawność zawartych wartości, czy zrozumieć, jak powstał projekt.

Obejrzyj kilka krótkich nagrań, aby zobaczyć, jak możesz ustawić własne zasady tworzenia istotnych oznaczeń kolorami. Po zapisaniu szablonu możesz go ponownie użyć w dowolnym miejscu.

(*Podczas oglądania filmów należy pamiętać, że znakowanie kolorami i grupowanie jest ustawiane w drugiej zakładce).


W poniższym przykładzie wszystkie elementy z właściwością „Faza budowy” zostały określone w pierwszej zakładce.

W drugiej zakładce ustawiamy, że chcemy pokolorować elementy na podstawie wartości „fazy budowy”. Po kliknięciu w pole możemy wybrać jeden ze sposobów nadawania kolorów. Opcja „Lista” umożliwia określenie indywidualnego koloru dla każdej wartości. Po wygenerowaniu (wczytaniu) wartości z modelu do listy (przycisk „Aktualizuj wartości z właściwości”), użytkownik może dodawać kolory losowo.

Po przejściu do podglądu i „zaktualizowaniu modelu” przyciskiem, model i raport zostaną oznakowane tak, jak to zdefiniowano w drugiej zakładce.


Znaczącym przykładem jest sprawdzanie wartości w modelu. Zobaczmy podany przykład.

W drugiej zakładce możemy zaznaczyć, że chcemy sprawdzić, czy szerokości wszystkich ścian są prawidłowe.

Po wygenerowaniu wartości widzimy, że jedna z szerokości jest błędna. Aby zobrazować to na modelu, możemy tej ścianie nadać wyrazisty kolor.

Po jego zastosowaniu szybko zobaczymy, gdzie znajduje się ściana o błędnej wartości.


Trzeci film pokazuje, w jaki sposób możemy zaznaczyć elementy w modelu, aby było jasne, gdzie znajdują się różne rodzaje ścian. W tym przykładzie kolory są oparte na nazwach.