Pobierz nową wersję BIMvision 2.27.1!

Wprowadziliśmy w niej zmiany w rysowaniu geometrii elementów, poszerzyliśmy funkcjonalności API i usunęliśmy zgłoszone błędy. Oto najważniejsze modyfikacje:

  • Dodano przycisk „Użyj dokładniejszej precyzji wycinania”
  • Wdrożono wsparcie dla zapisu dużych plików do BVF i ich odczytu
  • Dodano nowe encje do wersji 4×3
  • Zaimplementowano nową funkcję API – rozpakowywanie pliku *ifc projektu do pliku   zewnętrznego
  • Zmieniono obsługę wersji SDK – dodano get_api_version_major() i _minor() (zmieniono get_api_version())
  • Naprawiono zgłoszone błędy