Contact

Please contact us

Datacomp Sp. z o.o.

24 Dąbrowskiego St.
30-532 Cracow, Poland

Tel.: 12 412 99 77
Mobile.: +48 508 068 646

E-mail: contact@bimvision.eu
www: www.datacomp.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000193067; NIP PL 6760077945; REGON 003900023; Kapitał Zakładowy 110 tys PLN (wniesiony w całości)
Numer konta BGŻ BNP Paribas S.A. 16 1750 1048 0000 0000 1129 5835

    Name (required)

    Email (required)

    Subject

    Message