Contact

Please contact us

Datacomp IT Sp. z o.o.

24 Dąbrowskiego St.
30-532 Cracow, Poland

Tel.: 12 412 99 77
Mobile.: +48 508 068 646

E-mail: contact@bimvision.eu
www: www.datacomp.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000936569; NIP PL 6793228148; REGON 520602386; Kapitał Zakładowy 30 tys. PLN (wniesiony w całości)
Numer konta BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1803 4572 1000 0001

    Name (required)

    Email (required)

    Subject

    Message