Współpraca wtyczek – Praktyka krok po kroku [No.2]

CEL:

– szybkie wybieranie elementów według oczekiwanych kryteriów

– przypisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych elementów

– tworzenie i zapisywanie wersji kolorystycznych projektu

PRZEBIEG (wykorzystane wtyczki): OBJECTS INFO, EXTERNAL DOCUMENTS, GALLERY

1. Otwórz model, do którego będziesz przypisywać dokumenty techniczne, karty materiałowe i linki referencyjne.

2. Wyselekcjonuj jeden typ elementów. Będą to widoczne tu okna czteroskrzydłowe. Aby je szybko odnaleźć w projekcie i zaznaczyć, należy je wyfiltrować po właściwościach jakie mają wspólne, ale także różnią je od innych okien.

3. Aby to zrobić, najpierw obejrzyj jedno takie okno. Kliknij w nie i spójrz na panel właściwości. Posłuż się właściwościami: OverallWidth, OverallHeight (czyli szerokość i wysokość) oraz klasyfikacją typu elementu IFC.

4. Wejdź teraz we wtyczkę Objects Info. Użyj narzędzia „Filtruj”. Po kliknięciu w ikonkę „Filtruj” wtyczki Objects Info pojawi się okno.

5. Wybierz pierwszy parametr, po jakim będziesz filtrował elementy zawarte w projekcie. Aby to zrobić, kliknij w puste białe okienko. Od razu rozwinie się lista pozycji z właściwościami.  Wybierz „IfcEntity”.

6. Kiedy w lewej kolumnie ustalisz już wg jakiej właściwości będziesz filtrował obiekty, przejdź do kolumny „Wartość” (Value) z prawej strony. Kliknij z prawej strony okienka, aby wybrać typ ifc elementu z rozwijalnej listy. Zwróć uwagę, że między dwoma kolumnami jest znak oznaczający relację między właściwością, a jej wartością. Aby element był wyfiltrowany jako „pasujący”, musi być równy (=) wskazanej wartości.

7. Zwróć uwagę, że od razu po uzupełnieniu pierwszego warunku, na dole pojawią się zaktualizowane wyniki wyszukiwania. Zobaczysz, że w projekcie jest 13 obiektów sklasyfikowanych jako okna. Pozostałe obiekty mają inne typy ifc.

8. Teraz dodaj dwie kolejne właściwości i uzupełnij ich wartości. Zatwierdź.

9. Kiedy to zrobisz, w dolnej części pojawią się wyniki.  W nawiasach podana będzie ilość elementów projektu, które spełniają warunki oraz tych, które ich nie spełniają.

10. Dodatkowo, kiedy klikniesz w pozycję z wynikami pasujących elementów, zaznaczą się one na zielono w widoku modelu.

11. Po kliknięciu w pozycję i zaznaczeniu trzech okien spełniających warunki, zamknij okno wtyczki Objects Info i otwórz wtyczkę External Documents.

12. W oknie wtyczki widać, że jest teraz aktywna opcja „Zaznaczone” (Selected). Wybierz „Dodaj”(Add), aby przypisać plik dokumentu do zaznaczonych obiektów.

13. Wprowadź nazwę, a następnie kliknij niebieską ikonkę z prawej strony, aby wskazać plik z dysku.

14. Wyświetli się okno, w którym należy wskazać plik.

15. Po wyborze pliku zaznacz opcję „Zapisz do BVF” (Save to bvf) i zatwierdź.

16. Przy aktywnej opcji „Zaznaczone” (Selected), kiedy obiekty są zaznaczone w oknie modelu, w oknie wtyczki widać przypisane do nich dokumenty. Przełączając na opcję „Wszystkie”(All) zobaczysz we wtyczce przegląd wszystkich dokumentów przypisanych do elementów w projekcie.

17. Zamknij okno i odznacz elementy w modelu. Teraz zaznacz tylko jeden z nich. W panelu właściwości z prawej strony widać nowo dodany zestaw właściwości „Dokumenty” (Documents), gdzie widnieją dodane pliki wg nazw, jakie wprowadziłeś w oknie wtyczki.

18. Możesz teraz ponownie użyć narzędzia „Filtruj” wtyczki Objects Info. Wyszukaj kolejny typ okien, drzwi, przegród i wyposażenia, aby przypisać im poszczególne dokumenty. Kontynuuj pracę wg przedstawionego powyżej schematu.

Obraz zawierający tekst, wewnątrz, zrzut ekranuOpis wygenerowany automatycznie

19. Jeśli twoje elementy są zgrupowane, możesz je szybko wybrać. Klikając prawym przyciskiem w jeden z elementów, a następnie wybierając ”Wybierz grupę” (Select group) zaznaczysz całą strukturę.

20. Przypisz dokument.

21. Zwróć uwagę, że dzięki External Documents możesz również dodawać linki do obiektów. Zaznacz np. ścianę i przypisz do niej link do strony z informacjami o materiale wykończeniowym.

22. Klikając w dokument z dowolnego miejsca (z poziomu okna wtyczki/w panelu właściwości) otworzysz plik dokumentu w domyślnym programie dostępnym na komputerze, bądź w przeglądarce internetowej. *Spróbuj otworzyć załączony plik .pdf, .jpg czy link do strony www.

23. Teraz skorzystaj z wtyczki Gallery. Dzięki niej możesz utworzyć propozycje – wersje kolorystyczne dla obiektu.

24. Zaznacz elementy, którym chcesz nadać taką samą barwę przytrzymując Ctrl i klikając w poszczególne obiekty.

25. Rozsuń kondygnacje, aby nadać barwy również stropom wewnątrz szklanej konstrukcji. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Widok (View) i przesuń suwak Z.

26. Trzymając wciśnięty scroll i poruszając myszką przesuniesz widok kamery; przytrzymując wciśnięty lewy klawisz myszy i przesuwając myszką, będziesz mógł obracać i przesuwać model.

27. Przytrzymaj Ctrl i zaznacz kolejne elementy do wspólnego zaznaczenia.

28. Nadaj teraz kolory. Aby ustalić jakiś konkretny kolor, możesz wyszukać kolor RAL w internecie, a następnie przełożyć go na kolory rgb, aby dokładnie odwzorować barwę w przeglądarce.

29. Kliknij w „Ustaw kolor” (Set color) i wybierz „Dowolny kolor” (Custom color).

30. Następnie wybierz „Zdefiniuj kolory użytkownika” (Define custom colors).

31.Kiedy okno rozszerzy się z prawej strony, wybierz „puste okienko w palecie” dla nowo tworzonej barwy.

32. Wprowadź oczekiwane wartości RGB lub wybierz kolor przesuwając pipetą po gradientowej palecie kolorów.

33. Kliknij w „Dodaj do kolorów użytkownika” (Add to Custom Colors), aby ustawiona barwa została dodana do Twojej palety kolorów. Będziesz mógł później ponownie szybko użyć tego koloru w projekcie.

34. Kliknij OK, aby nanieść kolor.

35. Pamiętaj, że rozsuwając kondygnacje, możesz szybko przywrócić je do ich oryginalnych miejsc, klikając w ikonkę miotełki „Reset”, która znajduje się przy suwakach.

36. Teraz nanieś ten sam kolor na część ściany nad wejściem głównym. Aby to zrobić, musisz najpierw podzielić obiekt na dwa oddzielne elementy. Przejdź do zakładki „Zaawansowane” (Advanced) i kliknij w „Dodaj płaszczyznę”(Add plane).

37. Następnie kliknij w płaszczyznę ściany, która jest równoległa do płaszczyzny, jaką chcesz utworzyć.

38. Przytrzymaj Shift i poruszaj scrollem, aby przesuwać płaszczyznę do przodu i do tyłu.

39. W górnych ustawieniach możesz również ustawić skok (np. o 1cm lub 1m). Jest to wartość, o jaką będzie się przesuwać płaszczyzna przy ruchu scrollem. Możesz też wpisać dokładną wartość przesunięcia „z ręki” w górnym okienku.

40. Przesuń płaszczyznę do krawędzi ściany kurtynowej. Posłuż się Shiftem i scrollem. Początkowo używaj skoku – 1m; po zbliżeniu się do miejsca styku zmień skok na 1cm, aby precyzyjnie ustawić płaszczyznę.

41. Zaznacz element, który ma być podzielony. W tym momencie aktywują się opcje, których będzie można użyć.

42. Przetnij ścianę na części klikając w „Przetnij obiekty” (Split objects).

43. Kliknij w element, aby sprawdzić czy czynność została wykonana. Widać, że teraz zaznaczenie obejmuje tylko wydzielony fragment, czyli jest ok.

44. „Odkliknij” zaznaczenie klikając w pustą przestrzeń poza modelem. Znów przesuń płaszczyznę –  tym razem do drugiego wierzchołka.

45. Aby zobaczyć model w większym oddaleniu, poruszaj scrollem; aby przesunąć płaszczyznę użyj Shift + Scroll.

46. Ponownie zaznacz ścianę, którą masz podzielić i wciśnij „Przetnij obiekty” (Split objects). Kiedy już dokonasz podziału, możesz usunąć płaszczyzny cięcia – „Usuń wszystkie” (Clear All).

47. Zaznacz teraz wydzielony fragment ściany, którego kolor ma być zmieniony. Przejdź do zakładki „Wtyczki” (Plugins) i znów wybierz „Dowolny kolor” (Custom color) we wtyczce Gallery.

48. W palecie jest już zapisany utworzony wcześniej kolor. Wybierz go i zatwierdź ok.

49. Następnie nanieś kolor jeszcze na boczne ściany, a potem zapisz widok do galerii.

50. Ustaw widok modelu – obracając go przy pomocy myszki: kliknij i poruszaj myszką / wciśnij scroll i poruszaj myszką / scrolluj do przodu i do tyłu.

51. Kiedy reprezentacja modelu będzie zadowalająca, kliknij w „Zapisane widoki” (Saved views) i „Dodaj widok” (Add view).

52. Widok zostanie zapisany w galerii.

53. Zapisz cały plik jako .bvf

54. Utwórz jeszcze kilka różnych widoków – wersji kolorystycznych. Aby móc szybko przywrócić domyślne kolory i zacząć znowu nadawanie wartości kolorystycznych od początku – przejdź do zakładki „Widok” (View) i wybierz „Przywróć domyślne kolory” (Restore default colors).

55. Po ustawieniu nowej wersji kolorystycznej, dodaj ją jako nowy widok do galerii (Add view).

56. Aby zaznaczyć i zmienić wszystkie elementy jednego typu, możesz posłużyć się przeglądarką struktury wyświetlaną z prawej strony. Zmień jej sposób wyświetlania ze „Struktury IFC” na „Typy”.

57. Klikając na gałąź z wybranym typem, zaznaczysz wszystkie elementy tego rodzaju w modelu.

58. Możesz nadać kolory z przezroczystością.

59. Kiedy będziesz miał już utworzone i zapisane różne widoki w galerii, będziesz mógł im nadać kategorie i dodatkowo opisać. Możesz oczywiście robić to w trakcie procesu tworzenia nowych pojedynczych widoków.

60. Kliknij w „Zapisane widoki” (Saved views).

61. Przejdź do pierwszej wersji kolorystycznej – klikając w wybraną miniaturę widoku.

62. Kliknij prawym przyciskiem na miniaturę widoku. W ten sposób przejdziesz do „Właściwości”, aby nadać nazwę i utworzyć kategorię. Kategoriami będą tu poszczególne wersje kolorystyczne.

63. Wypełnij poszczególne okna. Wprowadź też nazwę dla pierwszej – nowej kategorii. Przy opisywaniu kolejnych widoków  będziesz mógł tworzyć kolejne kategorie lub dołączać widoki do wcześniej utworzonych.

64. Przechodząc ponownie do „Zapisanych widoków” (Saved views) – będziesz mógł zobaczyć już nową kategorię. Przyporządkuj kolejne widoki do osobnych kategorii.

65. We właściwościach kolejnego widoku możesz wybrać istniejącą już kategorię (istniejące kategorie wyświetlą się w liście) lub wprowadzić nazwę nowej kategorii.

66. Przyporządkuj kategorie do widoków, a następnie zapisz plik. Po zamknięciu pliku i jego ponownym otwarciu będziesz miał widoki zapisane we wtyczce Gallery (Saved views).

67. Kliknij w obrazek, aby przywołać go w widoku przestrzeni modelu.

68. Przywołany widok możesz zmienić, a następnie podmienić za pomocą opcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy „Zastąp”(Replace). Możesz też dodać kolejny widok do tej samej kategorii.

69. Możesz zapisać plik .gallery, aby móc go później ponownie załadować do pliku .bvf. Możesz utworzyć wiele różnych plików .gallery, które mogą przechowywać różnego typu informacje. Jeden z nich może przechowywać np. koncepcje wykończenia. Inny może przechowywać widoki z różnymi etapami prac lub też z różnymi kategoriami obiektów, np. do obliczeń ilościowych.

70. Aby wczytać wybrany plik .gallery, użyj po prostu opcji „Załaduj” (Load) i wybierz plik z okna dialogowego.

71.* Uwaga! Jeśli nie dzielisz elementów na części (za pomocą płaszczyzny cięcia), możesz plik .gallery zapisać osobno i zaczytywać go bezpośrednio – otwierając oryginalny plik IFC.