Konferencja „BIM a architektura zrównoważona”

Pod koniec września Datacomp wystąpiło podczas konferencji „BIM a architektura zrównoważona”. Podczas prezentacji został podjęty temat: Rola modelowania cyfrowego w optymalizacji ekologicznej, a także wątki związane ze  złożoną problematyką zachodzących przemian społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych w świetle ekologicznego wyzwania, jakie stoi przed całym światem.

Doktor Andrzej Tomana zweryfikował aktualną sytuację w odniesieniu do przewidywań z 1972, kiedy to ukazała się głośna publikacja „Granice Wzrostu” grupy naukowców – Klubu Rzymskiego.

Prognozy, pomimo upływu kilkudziesięciu lat, okazały się niepokojąco prawidłowe.

Zostało wyjaśnione pojęcie klifu Seneki w kontekście schyłku cywilizacji, o której mówił Ugo Bardi w 2014 roku. Choć pewne widoczne tendencje nie muszą oznaczać katastrofy, powinny stać się impulsem do zmiany modelu rozwoju.

Analiza i rozważania doprowadziły do pytania: „Czy projektant już teraz może uczynić swój projekt bardziej przyjaznym dla środowiska?”.

Odpowiedź na nie wiązała się z praktycznym przykładem, jaki został pokazany w trakcie prelekcji.

Uczestnicy mogli zobaczyć, w jaki sposób wygląda przepływ pracy związany z wtyczką UrbanBIM, która była rezultatem projektu realizowanego we współpracy hiszpańskich i polskich jednostek naukowych, a także firmy Datacomp. Na podstawie dwóch modeli IFC (utworzonych przy pomocy programu BricsCAD BIM) pokazana została funkcjonalność związana z pomiarem śladu węglowego, wodnego i energetycznego.

Pierwszym z nich był model niewielkiego obszaru terenu zagospodarowanego jako osiedlowy park. Plik ten został utworzony na podstawie oryginalnego wzorca. Poszczególne typy elementów zostały powiązane z pozycjami z bazy danych. Dzięki pomiarom ilościowym zrealizowanym bezpośrednio z geometrii modelu zostały przeliczone poszczególne wartości oddziaływania obiektów zawartych w projekcie.

Na przykładzie obiektu budowlanego – koncepcji budynku kilkukondygnacyjnego – pokazany został sposób tworzenia wstępnej analizy projektu już na etapie początkowej fazy koncepcyjnej. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wprowadzenia do modelu informacji dotyczących materiałów budowlanych dla poszczególnych warstw ścian, elementów konstrukcyjnych i stolarki okiennej. Informacje do bazy danych związane z poszczególnymi materiałami i ich śladem węglowym zostały pozyskane z cyfrowej piramidy materiałowej.  

Zachęcamy do zapoznania się z projektem UrbanBIM (www.urbanbim.eu) oraz pobraniem darmowej platformy modeli IFC – BIMvision.

Database individual items contain information on the element type
Rys.1 Baza danych – poszczególne pozycje zawierają informacje o typie elementu, klasyfikacji BCCA oraz o śladzie węglowym, wodnym i energetycznym, a także o jednostce pomiarowej
An item from the database loaded in the UrbanBIM plugin should be added to the individual elements of the model
Rys.2 Do poszczególnych elementów modelu należy dodać pozycję z bazy danych wczytanej we wtyczce UrbanBIM
After assigning items from the database to individual elements read the quantitative information for the elements
Rys.3 Po przypisaniu pozycji z bazy danych do poszczególnych elementów, należy sczytać informacje ilościowe dla elementów. Umożliwia nam to funkcjonalność BIMvision – możemy zmierzyć obiekty z ich geometrii
When preparing the report on the impact of individual elements we can choose the parameters that interest us
Rys.4 Przygotowując raport oddziaływania poszczególnych elementów możemy wybrać te parametry, które nas interesują. Raport może być zbiorczy bądź rozdzielony wg. czynników oddziaływania środowiskowego
Color markings can be used in the report. Here the values vary in terms of the size of the carbon footprint
Rys.5 Raport może mieć wprowadzone oznaczenia kolorystyczne. Tutaj wartości są zróżnicowane pod względem wielkości śladu węglowego
6 In the conceptual design of the building we can change the representation of the appearance of the model structure
Rys.6 W projekcie koncepcyjnym budynku, możemy zmienić reprezentację wyglądu struktury modelu. Ze standardowego widoku drzewa elementów IFC, gdzie obiekty są ułożone hierarchicznie z przyporządkowaniem do poszczególnych kondygnacji, możemy uporządkować elementy zawarte w modelu wg ich typów. Na zrzucie ekranu widać taki układ. Dzięki niemu możemy jednym kliknięciem zaznaczyć np. wszystkie stropy w pliku.
With BIMvision we can move individual elements
Rys.7 Dzięki BIMvision możemy przesuwać poszczególne elementy modelu. Na zrzucie ekranu widać rozsunięte warstwy ściany. Różne kolory określają siłę oddziaływania śladu węglowego. Z prawej strony w panelu właściwości przedstawione są informacje dotyczące zaznaczonego obiektu.