Emisja CO2 – Wtyczka Advanced Reports pozwala pokazać wpływ poszczególnych materiałów na środowisko.

Uniwersytet w Sewilli, który razem z firmą Datacomp uczestniczy we wspólnym projekcie europejskim Urban BIM pokazał, w jaki sposób korzysta z silnego narzędzia analizy modeli IFC, jakim jest wtyczka do BIMvision – Advanced Reports. Uniwersytet prowadzi już przez szereg lat analizę cyklu życia produktów (Life Cycle Analysis) i jest w tej materii liderem w Hiszpanii. Obecnie bada również efektywność środowiskową budynków, której miarą są wskaźniki, takie jak Ślad Węglowy (Carbon Footprint), Energochłonność (Embodied Energy) oraz Ślad Wodny (Water Footprint).

 

Model cyfrowy wykonano w systemie ArchiCAD i zdefiniowano odpowiednie własności danych materiałów pod kątem środowiskowym.

advanced reports emisja co2 model cyfrowy

Model składa się z odcinka ulicy wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, parkingu oraz placu zabaw. W modelu użyto materiałów, których wpływ na środowisko zależy od pomierzonych obmiarów (np. powierzchnia drogi, chodnika), a także takich, które liczone są jako jednostki (ławka drewniana, lampa itp.).

BIMvision umożliwia odczyt wszystkich własności, w tym wskaźników środowiskowych, z reguły odnoszonych do powierzchni lub objętości elementów:

advanced reports emisja co2 właściwości BIMvision

W BIMvision mamy również możliwość odczytać powierzchnię i objętość danych elementów, co ułatwia nam obliczenie globalnego wpływu na środowisko.

advanced reports emisja co2 powierzchnia i objętość

Wtyczka Advanced Reports

advanced reports emisja co2 wtyczka

ułatwia nam zdefiniowanie potrzebnego raportu. Przechodząc do zakładki Columns naciskamy przycisk Add.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o wtyczce Advanced Reports?

Przejdź do strony wtyczki!

 

 

advanced reports emisja co2 okno wtyczki

 

advanced reports emisja co2 wtyczka add

Wybieramy odpowiednie właściwości, które będziemy chcieli przedstawić.

advanced reports emisja co2 wybór właściwościI otrzymujemy skład naszych kolumn:

advanced reports emisja co2 kolumny

Opcja Preview pokazuje nam w sposób tabelaryczny zdefiniowane kolumny i ich właściwości, które częściowo definiuje projektant, a my je odczytujemy, a częściowo obliczamy sami, mnożąc obmiary przez wskaźniki środowiskowe.

advanced reports emisja co2 opcja preview

 

Całość można zapisać w pliku excel i poddać ewentualnej dalszej obróbce. Klikając na kolumną Color na zakładce Columns dla danej wielkości Advanced Reports pozwala nam zdefiniować zakresy śladu węglowego i przypisać do tych zakresów odpowiedni kolor.

advanced reports emisja co2 generator kolorówadvanced reports emisja co2 generator kolorów 2

Wartości śladu węglowego wahają się pomiędzy -0,041 (ławka drewniana) a 13,37 (chodnik betonowy). I tak wygląda wpływ tego modelu na środowisko:

advanced reports emisja co2 wartość śladu węglowego
Ślad węglowy

 

advanced reports emisja co2 energochłonność
Energochłonność (MJ)

 

advanced reports emisja co2 ślad wodny
Ślad wodny

 

Określenie tych wielkości jest wstępem do określania kosztów wytworzenia tych elementów. Korzystając z baz danych kosztów (np. baza BEDEC firmy iTEC z Barcelony, czy ACCD – Andalusia Construction Cost Database) można obliczyć szczegółowo koszt emisji CO2 zgodnie z zestawieniem ilościowym projektu.

Bazy danych jasno określają, co i jak należy mierzyć w obiektach BIM. Dostawcy musieliby dopasować informacje o środowisku do sposobu, w jaki produkty są tradycyjnie mierzone i uwzględniane w budżetach projektu. Wówczas będą mogły być wiarygodnym sposobem na wprowadzenie oceny środowiska w budownictwie.

Advanced Reports może pokazać w graficzny i analityczny sposób wielkości typu ślad węglowy i dokonać oceny na etapie modelowania. Advanced Reports stanowi z pewnością silne narzędzie w weryfikacji modelu.

 

Chcesz zakupić wtyczkę Advanced Reports?

Przejdź do sklepu z wtyczkami BIMvision!