ADVANCED REPORTS

Wtyczka Advanced Reports umożliwia analizowanie właściwości obiektów wybranego modelu poprzez opracowywanie raportów zestawieniowych. Wybrane właściwości określonych obiektów modelu IFC mogą być w dowolny sposób grupowane i sumowane, a uzyskane dane zapisane w formacie MS Excel.

 

Wersja 1.6 wtyczki rozszerza możliwości raportowania w oparciu o klasyfikacje i objętość obiektów oraz dodaje funkcję eksportu wybranego widoku projektu. Umożliwia też odtwarzanie animacji.

Więcej szczegółów


 

Wersja 1.4 dodaje możliwość oznakowania wybranym kolorem/kolorami elementu bądź grupy elementów o takich samych parametrach / atrybutach. Wszystkie elementy, spełniające określone definicją kryteria, uzyskują wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor, zarówno w podglądzie geometrii, jak i w oknach tabeli raportu.

Więcej szczegółów

Zamów już teraz wtyczkę ADVANCED REPORTS

Przejdź do sklepu BIM Vision

Poznaj wszystkie wtyczki BIM Vision

 

Przejdź do sklepu BIM Vision