Już jest nowa wersja BIMvision 2.24!

New version BIMvision 2.24 news

 

W przygotowanej do pobrania wersji programu przekazujemy nowe, bardzo praktyczne narzędzie: protokół bimvision. Pozwala ono tworzyć linki do obiektów modelu. Po otwarciu takiego linku, obiekt zostaje zaznaczony na modelu i pokazany w centrum widoku.

 

  • Ogólna struktura:        bimvision://Lokalizacja pliku?GUID  (Lokalizację pliku i GUID oddziela znak ”?”) 
  • Przykład użycia:        bimvision://C:/Modele/Model.ifc?hjfQ2pTRqd62T07B1yh

 

Po kliknięciu w taki link otworzy nam się plik „Model.ifc” z zaznaczonym obiektem o GUIDzie „hjfQ2pTRqd62T07B1yh”.

new version BIMvision 2.24

Otwarcie linku możliwe jest podczas użytkowania BIMvision lub innej aplikacji.

 

Pobierz BIMvision 2.24

 

Podczas pracy w BIMvision, jeśli nie mamy otwartego pliku, zostanie on wczytany, a jeżeli jest otwarty, podany obiekt zostanie zaznaczony na modelu.

Jeśli otworzymy link z poziomu innej aplikacji, automatycznie uruchomi się BIMvision z wczytanym plikiem i zaznaczonym w nim obiektem.

Dzięki protokołowi bimvision:// możemy łączyć wszystkie dokumenty (Word, Excel i inne), w których można zapisać url z modelem IFC i wskazywać w nim konkretny element.

Wtyczki Advanced Reports i COBie Exporter które generują arkusze EXCEL, wykorzystują tę nową wspaniałą funkcjonalność. Wszystkie GUIDy w tych arkuszach są odwołaniami do obiektów w modelu IFC.

New version BIMvision 2.24 Advanced Reposrts plugin

New version BIMvision 2.24 Cobie plugin