Wzbogacenie programu WinWorker o możliwości przeglądarki BIMvision

W lipcu 2018 roku firma Datacomp i Sander + Partner GmbH – producent programu WinWorker, podpisały umowę, w ramach której Datacomp podjął się modyfikacji tegoż programu. Modyfikacja ta polegała na wbudowaniu do niego programu BIMvision i wyposażeniu go w elementy dodatkowe, narzucone przez WinWorker.

Dzięki temu przedsięwzięciu program WinWorker został wzbogacony o BIM – informację o budowie modeli w 3D. Powstały BIM-Worker to darmowa opcja dla klientów WinWorker, którzy mogą uczestniczyć w procesie BIM – od samego początku, gdyż przeglądarka BIM stała się częścią pakietu startowego WinWorker.

BIMvision z WinWorker - BIM Worker

BIM stanowi centralną bazę danych dla wszystkich transakcji związanych z całym cyklem życia budynku. Oznacza to, że każda branża może dokonać szczegółowego planowania na wczesnym etapie. BIM zapewnia lepszą koordynację i harmonogram, bardziej elastyczne planowanie budżetu i ostatecznie wyższą jakość budynku.

Możliwości BIM Worker

Dzięki BIM Worker możesz wczytywać i wyświetlać pliki IFC. W programie można między innymi obracać, pochylać, powiększać, korzystać z płaszczyzn cięcia lub przenosić poszczególne elementy. Każdy element może być również pokazany w sposób przezroczysty lub całkowicie ukryty. Opcjonalnie możesz również utworzyć każdą strukturę 3D jako widok 2D. Ten widok z kolei można wykorzystać jako plan budowy.

BIM Worker jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników WinWorker jako przeglądarka BIM. Można go również używać do eksportowania zewnętrznych plików IFC, np. otrzymanych przez architekta. Program jest bardzo łatwy w użyciu pomimo obecności wielu opcji ustawień.

Dzięki różnym typom pomocy możesz od razu znaleźć drogę do modelu 3D, na przykład dzięki mapie poglądowej, którą można wyświetlić. Można także w dowolnym momencie przejść do widoku 2D. Zdaniem klientów aplikacji „WinWorker to ulga w codziennej pracy – wszystko jest przechowywane centralnie, a procesy można śledzić”.

3 argumenty na rzecz BIM Workera:

  • Idealnie połączenie. BIM Worker jest optymalnie powiązany z modułami wymiarowania, planowania WinWorker i cyfrowego placu budowy.
  • Szeroki zakres funkcji. Wszystkie elementy mogą być wyświetlane, przenoszone, a nawet wymiarowane indywidualnie lub jako grupa, jako elementy przezroczyste lub ukryte. Widoki 2D można również łatwo tworzyć za naciśnięciem jednego przycisku.
  • Usługi dodatkowe, jak np. możliwość tworzenia własnych plików IFC z pięter.