Współpraca wtyczek – Praktyka krok po kroku [No.3]

CEL:

-połączenie modelu obiektu z modelem otoczenia

– dopasowanie położenia modeli względem siebie

-utworzenie lekkiego pliku poglądowego koncepcji rozmieszczenia obiektów

PRZEBIEG (wykorzystane wtyczki):  MODULE: MULTIFILE – IFC MERGE – IFC SPLIT

1. Załaduj pierwszy plik – u mnie będzie to plik z otoczeniem.

2. Dzięki modułowi Multifile możesz dodać kolejne pliki. Aby to zrobić przejdź do PLIK> Dodaj pliki

Możesz dodać kilka modeli jednocześnie – przytrzymując wciśnięty przycisk Ctrl podczas ich wyboru w oknie dialogowym. U mnie będzie to jeden obiekt.

3. Kiedy już wszystkie pliki będą otwarte w jednym oknie BIMvision, będzie można ustawić ich położenie względem siebie.

Otwórz i dodaj plik

4.Kiedy mamy załadowane dwa lub więcej modeli, możemy je przesuwać na kilka sposobów.

Jeden z nich to np. za pomocą przesunięcia „Offset” za pomocą wskazanego w przestrzeni modelu wektora. Możemy manualnie wskazać jeden punkt za który „chwycimy cały model i przeniesiemy go” w inne miejsce. Wybierając pierwszy i drugi punkt rysujemy wektor. Po jego wprowadzeniu i kliknięciu „Przesuń projekt” – model zmieni swoje położenie.  

(NA FILMIE JEST POKAZANA pierwsza z trzech przedstawionych metod)

Przesunięcie – pierwsza metoda

5. Inną metodą wprowadzenia wartości przesunięcia jest określenie wektora poprzez wprowadzenie jego wartości względem x, y i z. Pamiętajmy, że przy wybraniu tej opcji określamy o ile przesunie się dany obiekt względem tych 3-ech koordynatów (/kierunków).

Przesunięcie – druga metoda

6. Kolejna opcja zmiany położenia, to wskazanie punktu charakterystycznego w modelu, a następnie określenie jego nowej lokalizacji w przestrzeni 3D. W tym przypadku wpisując wartości dla koordynatów x y i z – nie określamy wartości wektora przesunięcia, lecz wprowadzamy współrzędne punktu, do którego ma zostać przeniesiony cały model względem wcześniej wybranego punktu charakterystycznego.

Przesunięcie – trzecia metoda

*Pamiętaj że jeśli przesuniesz model w niewłaściwe miejsce, możesz szybko cofnąć tę zmianę klikając w przycisk „Undo offset”.

7. Kiedy modele są w prawidłowej relacji względem siebie, możemy użyć wtyczki IFC Merge, aby połączyć modele w jeden nowy plik IFC. Po eksporcie ich struktura zostanie uwspólniona, a przesunięcia modeli względem siebie zachowane.

8.Utwórz nowy połączony plik, a następnie otwórz go używając narzędzia „otwórz ostatni eksport”.

9. Kiedy mamy całościowy model kilku obiektów wraz z otoczeniem i chcemy uzyskać lżejszy plik z samym ich rozmieszczeniem i przedstawioną ogólną sytuacją, możemy użyć narzędzia IFC Split.

10. Dzięki IFC Split możemy użyć narzędzia „Pokaż tylko elewacje”, które ukryje elementy wewnętrzne i pozostawi widoczne jedynie te zewnętrzne.

11.Teraz jeszcze ukryjemy jeden z elementów – działkę bazową, i zostawimy jedynie tę dodaną wraz z projektem obiektu.

12. W ten sposób używając eksportu „Eksportuj widoczne” uzyskamy nowy plik, który będzie pozbawiony wszelkich detali znajdujących się wewnątrz obiektów.  

Export