Podsumowanie projektu BIMhealthy – Final Transnational European Meeting

1 grudnia 2021r. odbyło się spotkanie Final Transnational European Meeting dotyczące unijnego projektu BIM HealthyERASMUS+ . Wydarzenie to odbyło się na Katolickim Uniwersytecie San Antonio w Murcji (Hiszpania).

ucam logo 1

W spotkaniu uczestniczyły poniższe instytucje:

– Lider projektu: UNIVERSITY FOUNDATION OF SAN ANTONIO DE MURCIA – Katolicki Uniwersytet San Antonio w Murcji – UCAM

– CENTRO TECNOLÓGICO DEL MÁRMOL w Cehegin w Murcji (Hiszpania).

– Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – WUT

– FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA I BADAŃ BIOMEDYCZNYCH WSPÓLNOTY z Walencji – ISABIAL

– Uniwersytet Transylwański z Brasov  – TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV – Romania

– Datacomp IT Sp. z o.o.

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali raporty końcowe projektu.

Przemówienie otwierające wygłosił prof. Juan Roldan Ruiz z Katolickiego Uniwersytetu San Antonio w Murcji. Część uczestników zaprezentowała swoją działalność w zakresie upowszechniania projektu w swoich krajach. Inni uczestnicy przedstawili kursy i szkolenia, jakie przeprowadzili dla studentów. Firma Datacomp IT pokazała ostateczną wersję wtyczki do darmowej platformy modeli IFC – BIMvision, która umożliwia obliczanie Wskaźnika Prozdrowotności Mieszkania  – Healthy Housing Index (HHI).

BIM Healthy february 2021 bim healthy plugin

Projekt BIMhealthy dotyczy promocji prozdrowotnego mieszkalnictwa, które z jednej strony nie szkodzi lokatorom, ale również wprowadza udogodnienia podwyższające standard i komfort życia. Projekt BIMhealthy ma spopularyzować i upowszechnić koncepcję mieszkalnictwa jako prozdrowotnego środowiska. Kierunek, który w centrum stawia zdrowie oraz działania na jego korzyść, ma być popularyzowany zarówno w środowisku akademickim, w innych jednostkach edukacyjnych, jak również na gruncie praktyki projektowej i wykonawstwa.

BIMHealthy ma również rozwinąć interoperacyjność w zakresie metadanych generowanych przez technologię Building Information Modeling, by ułatwić analizę i interpretację informacji dotyczących zdrowia i mieszkalnictwa.

Skupienie się  na budynkach i ich jakości jest szczególnie ważne zwłaszcza jeśli przyjrzymy się danym, według których spędzamy w nich 90% życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO odpowiednie warunki mieszkaniowe pozwalają chronić człowieka przed chorobami zakaźnymi i przewlekłymi, napięciem psychicznym, urazami czy zatruciami.

Dzięki większej świadomości wpływu sektora budownictwa na środowisko oraz zaostrzanie wymagań energetycznych, widoczny jest wzrost efektywności energetycznej powstających obiektów i zmniejszenie śladu węglowego.  

Projekt wśród swoich celów przede wszystkim kładł nacisk na zwiększenie świadomości oddziaływania mieszkalnictwa na zdrowie w sektorach branży budowlanej, a także przewidywał utworzenie otwartego narzędzia komputerowego dla przetwarzania danych dostarczanych przez BIM.