BIMvision w wizualizacji diagnoz budowlanych na Uniwersytecie w Aachen

W trakcie eksploatacji budynku kluczowe znaczenie ma rejestracja stanu faktycznego obiektu oraz dokumentacja planowanych i wykonanych prac. Dane diagnostyczne budynku można rejestrować w BIM dzięki otwartemu standardowi. Tworzy to coś w rodzaju cyfrowej książki budowlanej, która łączy wszystkie istotne dane w pliku IFC i umożliwia ich wyraźną wizualizację. W ten sposób zgormadzone dane są bezpieczne, spójne i ogólnodostępne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dokładnie wykonane modele BIM czasami bardzo precyzyjnie opisują oczekiwany ostateczny resultat. Jednak rzeczywisty stan obiektu po zakończeniu budowy prawie nigdy nie został uwzględniony w modelu projektowym. W związku z tym taki model nadaje się przede wszystkim do planowania nowego obiektu, a w mniejszym stopniu do planowania wszelkich działań zwiazanych z konserwacja i eksploatacja w późniejszym okresie. Aby to zmienić, a tym samym uniknąć technicznej utraty wartości modelu BIM po zakończeniu etapu budowy, Instytut Badań Materiałów Budowlanych (ibac) na Uniwersytecie RWTH w Aachen bada środki ochrony budynków oparte o BIM.

W idealnej sytuacji przeprowadzona inspekcja budynku dostarcza informacji o następujących właściwościach elementów:

  • otulina betonowa
  • warstwa wzmacniająca
  • głębokość karbonatyzacji
  • zawartość chlorków
  • prawdopodobieństwo korozji
  • wzór pęknięcia
  • uszkodzone obszary

Odpowiednio wzbogacony model oferuje znaczne możliwości automatyzacji i wspomagania planowania i realizacji napraw, np. poprzez przyjazny dla użytkownika dostęp do danych diagnostycznych. Na przykład prawdopodobieństwo wystąpienia korozji można zapisać i zwizualizować w wyniku analizy pola potencjału obszaru w modelu BIM.

W przykładzie wykorzystano darmową przeglądarkę BIM autorstwa Datacomp – BIMvision. Obiekty można pokolorować zgodnie z ich wartością atrybutu za pomocą wtyczki „Advanced Reports”. Na podstawie oceny stanu, można teraz skutecznie ocenić elementy pod kątem potrzeb naprawczych. Wyniki inspekcji można wyświetlać i ukrywać w różny sposób. Można przeglądać poszczególne właściwości lub ich kombinacje. Dwuwymiarowe skany mogą być wyświetlane w nakładających się warstwach. Dodatkowo wtyczka Advanced Reports może służyć do eksportu danych diagnostycznych z modelu BIM do tabel MS Excel.

Oprócz bezpośrednio mierzonych zmiennych, takich jak głębokość karbonatyzacji, można również wyświetlić inne informacje, takie jak 5% kwantyl otuliny betonowej przedniej warstwy zbrojenia. Trójwymiarowa wizualizacja umożliwia natychmiastową identyfikację przypadków i przyczyn uszkodzeń. Na przykład, jeśli otulina betonowa jest bardzo gruba po jednej stronie słupa i bardzo cienka po przeciwnej stronie, oznacza to, że pręty zbrojeniowe prawdopodobnie nie zostały umieszczone centralnie podczas wykonania.

Więcej informacji można znaleźć w ogólnodostępnych publikacjach badań (https://doi.org/10.3390/constrmater2040020, https://doi.org/10.3390/civileng4010012) lub u Hendrika Morgensterna (morgenstern@ibac.rwth-aachen.de).