Zajęcia warsztatowe – program BIMvision

W dniu 17.01.2019 odbyły się zajęcia warsztatowe dla studentów Koła Naukowego BIM przy Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Na zajęciach prelegent z BIM Klastra zaprezentował możliwości programu BIMvision, przedstawił sposoby filtrowania poszczególnych rodzajów informacji oraz omówił sposoby przedmiarowania zbrojenia za pomocą programu BIMestiMate. Końcowa część zajęć poświęcona była wyszukiwaniu i usuwaniu kolizji między poszczególnymi branżami. Studenci mieli możliwość indywidualnego przećwiczenia omawianych zagadnień na przykładowych modelach BIM zrealizowanych obiektów budowlanych, zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy projektanta w środowisku BIM oraz zobaczenia na czym polega praca koordynatora BIM podczas procesu projektowego.