Z przyjemnością prezentujemy nową wersję przeglądarki BIMvision. Nowa wersja oznacza też nowe opcje dla użytkowników.

Tryb lotu.
Opcja pozwala na łatwe poruszanie się w modelu z perspektywy pierwszej osoby (np. swobodny spacer po budynku). Obrót kamery odbywa się wokół obserwatora, a dokładniej jego oka. Tryb ten jest przydatny do poruszania się w obrębie modeli infrastrukturalnych lub nawigacji wewnątrz budynków, szczególnie w trybie dotykowym.

Eksport do BVF
Format ten umożliwia zapisanie wszystkich otworzonych plików IFC do jednego pliku (wraz z danymi dot. wtyczek). Możemy np.: otworzyć kilka plików dot. różnych branż dla jednego obiektu (przy pomocy modułu Multifile), nanieść komentarze i zapisać wszystko jako jeden plik z rozszerzeniem BVF. Otwierając go ponownie znajdziemy wszystko w jednym miejscu, zarówno wszystkie pliki IFC jak i naniesione uprzednio komentarze.

IFC4
BIMvision zyskał nowy wymiar. Od dziś mamy możliwość pracy w oparciu o pliki zapisane w formacie IFC 4.

Informujemy jednak, że ten zakres funkcjonalności oprogramowania jest wciąż w fazie testów stąd nasza prośba do użytkowników o przesyłanie plików, przy obsłudze których wystąpił jakikolwiek błąd.