TIPS & TRICKS. Własny selektor. Jak używać inteligentnych zapytań do definiowania kolorów?

„Własny selektor” to zestaw funkcjonalności, które pozwalają na stworzenie mechanizmu wyboru w oparciu o właściwości elementów. Znajdziemy go w różnych wtyczkach, takich jak Advanced Reports, Clash Detection czy Takeoff Reports. Mogą się one nieznacznie różnić w tych rozwiązaniach, ale ogólnie zasada działania jest taka sama.

Jeśli chcesz użyć „Własnego selektora” do kolorowania, masz dwie możliwości.

Opcja pierwsza: Możesz użyć „Własnego selektora” wyłącznie do celów selekcji, a następnie ręcznie dodać kolory (we wtyczce Gallery);

Opcja druga: Możesz użyć „Własnego selektora” we wtyczce Advanced Reports i ustawić w niej reguły kolorowania w oparciu o właściwości.

Jeśli chodzi o pierwszą opcję, obejrzyj poniższe filmy:

Użyj „Własnego selektora”, aby zdefiniować wybór.

Po zdefiniowaniu wyboru, można go używać na przykład do kolorowania obiektów.

Oto kolejny przykład „Własnego selektora”, który umożliwia wybór ścian o określonej szerokości.

W powyższych przykładach „Własnego selektora” używamy wyłącznie do wyboru. Kiedy dokonaliśmy już wyboru, możemy zdefiniować dla niego kolor.

Istnieje jednak szybszy i sprytniejszy sposób kolorowania.

Jeśli chodzi o drugą opcję – pozwala ona na przypisanie różnych kolorów do wybranych wartości właściwości.

Można to zrobić w dwóch miejscach. Najlepiej w tym celu wykorzystać drugą zakładkę wtyczki Advanced Reports – zakładkę „Kolumny”. Czytaj dalej i obejrzyj wideo.

Można na przykład ustawić kolorowanie ścian na podstawie ich określonych wartości właściwości.

Zobaczmy dwa przykłady definicji reguł kolorowania.

W pierwszym przykładzie elementy otrzymają różną kolorystykę w zależności od ich przypisania do kondygnacji.

W drugim przykładzie ściany zostaną pokolorowane na podstawie ich szerokości.

Teraz możesz kolorować swoje elementy na różne sposoby, korzystając z inteligentnych zapytań (smart queries).

Wypróbuj je i odkryj moc „Własnego selektora”.