TIPS & TRICKS. Zapisuj przekroje modelu i inteligentne widoki i przywracaj je do modelu w ciągu kilku sekund. Moc wtyczki Gallery.

Obejrzyj film i zobacz, co możesz zrobić.

Twórz widoki z oznaczeniami kolorami, przekroje lub wybrane pomiary, aby szybko przejść do nich później. Poruszaj się po modelu IFC, aby w ciągu kilku sekund zwizualizować kilka wybranych elementów lub pokazać konkretny przekrój projektu (konstrukcji/budynku/obiektu).

Wysyłaj pliki szablonów .gallery do swoich współpracowników, aby cały zespół mógł korzystać z Twojej pracy.

Spraw, by Twoja praca była inteligentna. Przygotuj widoki, które chcesz zaprezentować na spotkaniu i pokaż je na swoim modelu, po prostu klikając je jeden po drugim.