TIPS & TRICKS. Jak zrobić prostą animację używając wtyczki Advanced Reports?

W Advanced Reports możesz zwizualizować symulację etapowego powstawania obiektu lub też zaanimować inny proces oparty na wybranym, charakterystycznym parametrze.

Animacja odtwarzana jest według grup wartości (wg grupowania) lub według pojedynczych elementów (wówczas należy dodatkowo zaznaczyć opcję „Elementy osobno”(ang. Per element)).

Przykładowy model zawiera informację zdefiniowaną jako „Construction phase”, to właśnie według niej będzie następować sortowanie.

Widzimy, że kod wartości w przykładowym pliku jest ułożony w określony sposób (etap, grupa itd.).

W przykładzie grupy elementów są podzielone na poszczególne etapy oraz kolejności w podgrupach (które określają kolejność powstawania poszczególnych elementów).

Tworząc szablon zawierający jedynie elementy zawierające zmienną „Construction phase”, możemy pokazać kolejność pojawiania się tych obiektów na budowie.

W podglądzie animacji będą wyświetlane wszystkie elementy, które zostały wzięte do raportu. Dlatego chcąc ją utworzyć, należy zacząć od ich wskazania. Mogą to być wszystkie elementy lub też np. określone przy pomocy selektora.

W przykładowym pliku elementy, które są brane do raportu (a więc i do animacji), są zdefiniowane poprzez selektor. Selektor wybiera wszystkie elementy o dowolnym typie IFC, które dodatkowo posiadają właściwość o nazwie „Construction Phase” (z dowolnego zestawu właściwości, o dowolnej wartości tej właściwości).

Po wskazaniu, które elementy mają być uwzględniane, należy przejść do kolejnego kroku (zakładka „Kolumny” (ang. Columns)), gdzie wybiera się właściwości, jakie mają być wyświetlane w raporcie.

Takie właściwości pozwalają również na takie operacje, jak grupowanie czy późniejsze sortowanie według wartości (rosnąco/malejąco) wskazanej właściwości.

W przykładzie możemy zobaczyć, że w końcowym raporcie będziemy mieli wykazywane jedynie takie właściwości, jak: typ elementu (IfcEntity), nazwa (Name), oraz właściwość „Construction phase”.

*Warto również zwrócić uwagę na zaznaczenie pola „Grupowanie” (ang. Group by) (elementy będą wizualizowane wg grup o tych samych wartościach wskazanej właściwości).

Następnie, przechodząc do zakładki „Podgląd” (ang. Preview), możemy zobaczyć w jaki sposób wygląda tabela. (Jeśli w poprzednim kroku – w zakładce „Kolumny” (ang. Columns) – ustawiliśmy jakieś grupowanie, możemy użyć opcji  „Zwiń wszystkie” (ang. Collapse all)).

Kiedy tabela z właściwościami jest wyświetlana, można zobaczyć wartości wybranych właściwości, jak również wprowadzić dodatkowe, końcowe ustawienia.

Możemy na przykład kliknąć w któryś nagłówek wynikowej kolumny, aby wskazać, według której właściwości elementy w tabeli mają zostać posortowane (kolejne kliknięcia odwrócą kolejność sortowania – rosnąco/malejąco).

W przykładowej tabeli wynikowej widać, że sortowanie jest ustawione względem właściwości „Construction phase”, a wartości są poukładane rosnąco.

Chcąc wyświetlić animację, należy przejść do zakładki „Animacja” bocznego panelu.

We wskazanej zakładce są również dostępne różne dodatkowe opcje.

Jest tu na przykład funkcja „Elementy osobno” (ang. Per element), której aktywacja powoduje, że elementy pojawiają się pojedynczo, a nie określonymi grupami.

Przed przejściem do odtwarzania animacji warto ustawić model w oknie wyświetlania w takiej pozycji, aby później prezentowane elementy były dobrze widoczne – model w centrum okna.

Po naciśnięciu „Odtwórz”, pojawi się okno animacji. Przed uruchomieniem animacji możemy jeszcze określić maksymalny czas jej trwania.

*Uwaga! Animacji nie można zapisać jako oddzielnego pliku video. Jednak mając wtyczkę „Advanced Reports” możemy zapisać specjalnie utworzony szablon, aby w dalszej kolejności móc go używać.

Aby zapisać plik szablonu wystarczy, że w oknie wtyczki „Advanced Reports” wybierzesz z rozwijalnej listy opcję zapisu – np. „Zapisz do pliku” (ang. „Save” > „Save to file”). W ten sposób będziesz mógł zapisać szablon w dowolnym miejscu na komputerze, a taki plik będziesz też mógł łatwo przenieść do innej lokalizacji.

Aby wykorzystać tak zapisany szablon i odtworzyć animację, wystarczy otworzyć plik bazowy, a następnie wczytasz szablon, klikając „Załaduj z pliku” na liście rozwijanej (ang. „Load„ > „Load from file”).

*Uwaga w przykładzie zostało zaprezentowane przykładowe użycie kodu, który ma porządkować elementy w modelu (E1.G1; E1.G2; E2.G1.F1.S1…). Generalnie, sposób definiowana wartości jest dowolny. Co jednak jest istotne to sposób sortowania elementów – czyli spójny układ wartości jakieś konkretnej (wybranej) właściwości.