Podsumowanie projektu UrbanBIM

Ogólnym celem projektu UrbanBIM było stworzenie i ugruntowanie wzajemnej współpracy zarówno na poziomie edukacyjnym jak i profesjonalnym tworząc m.in. aplikację operującą na modelach BIM w obszarach miejskich i uwzględniając wskaźniki ochrony środowiska takie jak ślad węglowy, ślad wodny czy zagnieżdżona energia (energochłonność). Projekt trwał ponad dwa lata od jesieni 2018 do końca 2020.

Podczas wydarzenia, organizowanego przez koordynatora projektu, Uniwersytet Translvania din Brasov (UNITBv), przedstawione zostały wyniki projektu, a także znaczenie wykorzystania metodologii BIM w zrównoważonym rozwoju.

Nasza firma zaprezentowała swoją pracę w postaci nowej wtyczki na platformę BIM Vision – Urban BIM. Korzystając z bazy materiałowej przygotowanej przez uniwersytet sewilski wtyczka pozwala przeliczać wielkości środowiskowe i przedstawiać je w sposób graficzny.

urbanbim-unia

Uczestnicy projektu :

Uniwersytet Transylwański z Brasov w Rumunii

Firma Green Building Council z Bukaresztu

Uniwersytet Sewilski z Hiszpanii

Firma Centro Technologico de Marmol z Cehegin w Hiszpanii

Politechnika Warszawska

Datacomp sp. z o.o. z Krakowa