Zapraszamy do pobrania wersji 2.24.7 BIMvision. Między innymi rozszerzyliśmy w niej możliwości wymiarowania poprzez dodanie dwóch oczekiwanych przez Użytkowników opcji.

Teraz możliwy jest już pomiar odległości „Punkt – Płaszczyzna wewnątrz modelu”. Aby dokonać tego pomiaru,  program oblicza najkrótszą odległość punktu od płaszczyzny, przy czym jest to część płaszczyzny należąca do modelu.

Dodano także  opcję „Płaszczyzna – Płaszczyzna wewnątrz modelu” dla pomiaru odległości nierównoległych płaszczyzn wewnątrz modelu.  Pomiar ten wyznacza minimalna odległość punktów należących do tych  płaszczyzn wewnątrz modelu.

Pobierz BIMvision 2.24.7       Przejdź do sklepu BIMvision

Nowe opcje Wymiarowania w wersji 2.24.7