Nowe opcje Wymiarowania w wersji 2.24.7

Zapraszamy do pobrania wersji 2.24.7 BIMvision. Między innymi rozszerzyliśmy w niej możliwości wymiarowania poprzez dodanie dwóch oczekiwanych przez Użytkowników opcji.

Teraz możliwy jest już pomiar odległości „Punkt – Płaszczyzna wewnątrz modelu”. Aby dokonać tego pomiaru,  program oblicza najkrótszą odległość punktu od płaszczyzny, przy czym jest to część płaszczyzny należąca do modelu.

Dodano także  opcję „Płaszczyzna – Płaszczyzna wewnątrz modelu” dla pomiaru odległości nierównoległych płaszczyzn wewnątrz modelu.  Pomiar ten wyznacza minimalna odległość punktów należących do tych  płaszczyzn wewnątrz modelu.

Pobierz BIMvision 2.24.7       Przejdź do sklepu BIMvision